,

NOVA E-PLATFORMA ZA STRUČNO USAVRŠAVANJE MLAĐIH PRAVNIK SAVETNIKA

Jedna od aktivnosti projekta besplatne pravne pomoći je i obuka mladih pravnih stručnjaka za specijalozani rad sa ugroženim katergorijama građana, institucijama relevantnim za rad na projektu, kao i konkretnim pravnim akcijama kojima se pruža pravna pomoć ciljnim grupacijama. Ova aktivnost usmerena je na stvaranje efikasniji i stručniji rad pravnog tima, kao i na stvaranje održivog mehanizma podrške interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji kroz obučavanje mladnih pravnika za samostalni rad u segmentima u kojima je pravna pomoć ovim ljudima najpotrebnija.

Kako bi se ove obuke održavale tokom pandemije KOVID-19 virusa, u saradnji sa konsultantskom firmom za elektronsku edukaciju „Leste“, razvili smo elektronsku platofrmu za održavanje obuka. Platforma je osmišljena tako da se lekcije snime unapred i postave na platformu definisanim redosledom. Polaznicima treninga je u periodu određenom za konkretan trening omogućen pristup video lekcijama, koje, po potrebi, mogu da odgledaju i više puta. U sklopu svake lekcije, za polaznike će biti dosupan i materijal koji će mogu da sačuvaju i koriste u daljem radu.

Platforma pruža kompletne informacije ko od polaznika je završio obuku, kao i evaluaciju obuke. Nakon isteka perioda određenog za konkretnu obuku, polaznici više neće biti u mogućnosti da pristupe obuci, ali sav materijal osaje snimljen i čuvaće se u arhivi.
Pored zaštite zdravlja eksperata na projektu i poštovanja trenutnih mera, ovaj način održavanja treninga omogućava polaznicima da organizuju svoje vreme i lekcije odslušaju svojim tempom i u skladu sa drugim obavezama i redovnim aktivnostima rada sa korisnicima projekta.

Prva ovakva obuka održana je od 27. juna do 13. avgusta 2021. godine i bila je usmerena na opšti pojam advokature, Zakon o advokaturi, Statut Advokatske komore i Kodeks profesionalne etike ponašanja.