Kancelarija za pravnu pomoć

Projekat Evropske unije “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji” predstavlja nastavak rada četiri projekta koje Kancelarija za Kosovo i Metohiju, u saradnji sa EU, realizuje od 2008. godine. Korisnici projekta su interno raseljena lica, izbeglice i povratnici iz EU, na osnovu odredbi sporazuma o readmisiji između EU i Srbije. Projekat promoviše i štiti njihova imovinska prava pružanjem informacija, pravnih saveta i druge stručne pomoći, uključujući i zastupanje pred sudovima.

Rad advokata, advokatskih pripravnika i savetnika koordinira projekat, a sve aktivnosti finansiraju EU i Vlada Republike Srbije. Ukupna vrednost projekta, koji traje dve godine, je 3.651.630 evra. Projekat realizuje konzorcijum koji predvodi Evropska konsalting grupa.

Izbeglice, povratnici i IRL zainteresovani za podršku ili informacije o tome kako da ostvare svoja prava u Srbiji ili mestu porekla mogu da kontaktiraju projekat na besplatan broj 0800 108 208.

U protekle dve decenije interno raseljena lica, izbeglice i povratnici iz Evropske unije na osnovu sporazuma o readmisiji součavali su se sa mnogobrojnim kršenjima osnovnih ljudskih prava, među kojima su bespravno oduzimanje ili okupacija imovine, diskriminacija Srba i ostalog nealbanskog stanoviništva u državnim preduzećima na Kosovu i Metohiji, nemogućnost adekvatnog pravnog zastupanja i ugrožavanje bezbednosti.

Najmanje 60.000 imovinskih zahteva vezanih za raseljavanje Srba sa Kosova i Metohije od 1999. uključuje zahteve Srba i drugih nealbanaca čija je imovina oštećena, uništena ili nelegalno zauzeta.

Do 85.000 srpskih porodica, uključujući mnogo raseljenih lica, moglo bi da izgubi svoju imovinu na Kosovu i Metohiji u katastarskom programu verifikacije, koji vodi vlast u Prištini.

Pravo na besplatnu pravnu pomoć koju pruža ovaj projekat ostvaruju raseljena lica ili lica koja polažu pravo na imovinu na Kosovu i Metohiji koja zbog finansijske situacije ne mogu da pruište pravno zastupanje ili koja zbog ograničenog pristupa pravosuđu na Kosovu i Metohiji ne mogu da ostvare svoje prava. Njima je na raspolaganju stručni tim koji se sastoji od starijih pravnih savetnika, mlađih pravnih savetnika i pripravnika. Pomoć koju projekat pruža sastoji se od davanja pravnih saveta, zastupanja stranaka na sudovima u mestima porekla, pribavljanja dokumentacije izdate od strane državnih institucija u mestima porekla, kao i informisanje ugoženih i oštećenih o njihovim pravima.

Od 705 advokata registrovanih na KiM, samo 23 (1,5%) su advokati srpske nacionalnosti. Najmlađi advokat srpske nacionalnosti je u ranim četrdesetim godinama.

Pored rada sa strankama, projekat radi i na trajnijem rešenju pravne podrške osobama kojima je pravna pomoć otežana ili uskraćena. Tim mladih, talentovanih pravnika, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Hrvatske i BiH, svakodnevno uči od vrhunskih pravnih stručnjaka i stiče jedinstveno znanje i iskustvo kako bi ubuduće mogli da nastave sa radom na očuvanju prava ugroženih.