• Pored direktne pomoći koju pružamo interno raseljenima, izbeglicama i povratnicima, nastojimo da stvorimo i održivi mehanizam podrške ovim kategorijama građana. Sa tim ciljem organizuju se obuke mladi

 • tudijsku posetu Crnoj Gori oragnizovali smo od 5-7. oktobra 2022. godine. Tokom ove trodnevne studijske posete predstavnici Kancelarije za KiM i projekta sastali su se sa predstavnicima institucija i

 • Sa ciljem da se dodatno unapredi sistem pružanja podrške ciljnim grupama građana, u sklopu projekta besplatne pravne pomoći organizovane su studijske posete zemljama regiona. Tim sastavljen od predsta

 • Terensku posetu Opštini Svilajnac sproveo je 28. juna 2022. godine mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći. Tokom ove posete devet novih potencijalnih korisnika zatražilo je pra

 • Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći održao je 14. juna 2022. terensu posetu za izbeglice sa prebivalištem u Novom Sadu. Tokom ove terenske posete pet izbeglih lica iz H

 • Mobilni pravni tim projektne kancelarije u Nišu sproveo je 20. aprila 2022. terensku posetu Opštini Žitorađe. Tokom ove posete, tim je održao sastanke sa sedam izbeglih lica iz Republike Hrvatske koji

 • Za interno raseljena lica, izbeglice iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Smederevu projekat besplatne pravne pomoći održao je 29. marta 2022. godine otvor

 • Pravni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sproveo je 24. februara 2022. godine, u saradnji sa opštinskom upravom i lokalnim poverenikom za izbeglice i migracije, terensku posetu Ne

 • Pravni savetnici projektne kancelarije u Nišu Vladana Savić i Dragan Gavrilović posetili su 27. decembra 2021. godine izbeglice i interno raseljena lica koja je potrebna pravna pomoć u Knjaževcu. Toko

 • Mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sproveo je 22. decembra 2021. godine terensku posetu Svrljigu. Devet izbeglica iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine obratilo se ov

 • U saradnji sa udruženjem izbeglica „Krajišnik“, pravni tim beogradske kancelarija sproveo je 26. novembra 2021. godine terensku posetu Inđiji. Tokom ove posete, pravnici su održali sastanke sa osam iz

 • Tematski izveštaj „Izbeglice- pravna pomoć na putu trajnog rešavanja i ostvarivanja prava“ predstavili smo u okviru panel diskusije koju smo organizovali 3. novembra 2021. godine u Beogradu. Skup je o

 • Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sproveo je 20. oktobra 2021. godine, u saradnji sa lokalnim poverenikom KIRS-a, terensku posetu beogradskoj opštini Grocka. Tokom ov

 • Viši pravni savetnik Dragan Gavrilović i mlađi pravni savetnik Vladana Savić posetili su 29. septmebra 2021. godine potencijalne korisnike projekta besplatne pravne pomoći u Pirotu. Pravni tim je toko

 • U saradnji sa lokalnim poverenikom za izbeglice I migracije, mobilni tim niške kancelarije organizovao je 20. avgusta 2021. godine terensku posetu potencijalnim korisnicima u Kruševcu. Tokom ove poset

 • Jedna od aktivnosti projekta besplatne pravne pomoći je i obuka mladih pravnih stručnjaka za specijalozani rad sa ugroženim katergorijama građana, institucijama relevantnim za rad na projektu, kao i k

 • Mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sproveo je 12. avgusta 2021. godine terensku posetu za potencijalne korisnike na teritoriji Opštine Kuršumlija. Tom prilikom tim je održa

 • Mobilni tim kraljevačke kancelarije projekta besplatne pravne pomoći organizovaо je u saradnji sa lokalnim poverenicima za izbeglice i migracije 22. juna 2021. godine terenske posete Užicu i Ivanjici.

 • Mobilni pravni tim projekta besplatne pravne pomoći sastao se u sklopu terenske posete održane 15. juna 2021. godine sa interno raseljenim licima, izbeglicama iz BiH i Hrvatske i povratnicima po spora

 • Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći posetio je 11. juna 2021. godine povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji i interno raseljena lica u Subotici i Bajmoku. Pravni t

 • U saradnji sa udruženjem građana „Romski humanitarni centar“ projekat besplatne pravne pomoći ogranizovao je 4. juna 2020. godine Otvorena vrata za povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Bujano

 • Deo tima projekta besplatne pravne pomoći posetio je u sklopu studijske ture udruženja i državne institucije u Sarajevu i Banja Luci koje se bave pravnim problemima izbeglica, raseljemih lica i readmi

 • Projekat Evropske unije „Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Meto

 • Deset mlađih pravnih savetnika prisustvovalo je peta obuci koju je projekat besplatne pravne pomoći organizovao od 11-12. juna 2020. u Vrnjačkoj Banji. Tokom ove obuke, koju je otvorio vođa projektnog

 • U saradnji sa udruženjem građana „Romski humanitarni centar“ projekat besplatne pravne pomoći ogranizovao je 4. juna 2020. godine Otvorena vrata za povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Bujano

 • U saradnji sa udruženjem građana „Udruženje Roma intelektualaca“, projekat besplatne pravne pomoći ogranizovao je 27. maja 2020. godine Otvorena vrata za povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji na

 • U cilju daljeg usavršavanja i unapređivanja znanja pravnih služebika i mlađih pravnih savetnika, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je 20. i 21. maja 2020. godine u Vrnjačkoj Banji četvrtu o

 • Pružanje besplatne pravne pomoći u uslovima proglašenog vanrednog stanja za sva interno raseljena lica, izbeglice i povratnike po osnovi sporazuma o readmisiji. Usled proglašenog vanrednog stanja u Re

 • Projekat Evropske unije „Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštotu i ostvarivanje prava intero raseljenih lica, izbeglica i povratnika“ organizovao je u četvrtak, 5. marta 2020. godin

 • U organizaciji projekta besplatne pravne pomoći i opštine Beočin, 27. februara 2020. godine održan je otvoreni javni skup, pod nazivom Otvorena vrata, za sve izbeglice, interno raseljena lica i povrat

 • Pravni tim kancelarije projekta besplatne pravne pomoći u Nišu organizovao je 22. januara 2020. godine, u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije za Paraćin, terensku posetu za interno raselj

 • Pravni savetnici niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći Vladana Savić i Dragan Gavrilović bili su 23. decembra 2019. godine u terenskoj poseti Aleksincu, koja je organizvana u saradnji sa

 • Savetnik za readmisiju projekta besplatne pravne pomoći Ivana Adrejević prisustvovala je 20. decembra 2019. godine tribini na temu “Obrazovanje romske populacije” u organizaciji Udruženja građana “Ruk

 • U Pirotu je 16. decembra 2019. godine u organizaciji Udruženja građana „Zora“ iz Babušnice održan okrugli sto posvećen problemima sa kojima se susreću povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji, inte

 • U cilju daljeg usavršavanja i unapređivanja znanja pravnih služebika i mlađih pravnih savetnika, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je 12. i 13. decembra 2019. godine na Kopaoniku treću obuk

 • U saradnji sa Opštinom Srbobran i lokalnim poverenikom za izbeglice i migracije, projekat besplatne pravne pomoći ogranizovao je prva Otvorena vrata 22. novembra 2019. godine u zgradi Opštine Srbobran

 • Pored pružanja pravne pomoći, jedan od ciljeva projekta besplatne pravne pomoći je i prenošenje znanja i praktičnih iskustava, kako bi se proširila mreža stručnih lica za rešavanje pravnih problema iz

 • Pravni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći organizovao je u saradnji sa poverenikom sa izbeglice i migracije u Prokuplju drugu terensku posetu ovom gradu. Tokom ove terenske posete,

 • U cilju razmene iskustava u zbrinjavanju izbeglih lica i upozvanja sa funkcionisanjem besplatne pravne pomoći za ovu ugroženu grupaciju, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je studijsku turu

 • U okviru priprema za medijsku kampanju kroz koju će se šira javnost upoznati sa projektom besplatne pravne pomoći, uslugama za korisnike i dosadašnjim rezultatima, održana je obuka za pravne savetnike

 • Projekat besplatne pravne pomoći i udruženje građana „Udruženje Roma Intelektualaca“ (URI) organizovali su 22. avgusta 2019. godine u Vladičinom Hanu okrugli sto posvećen najčešćim pitanjima i izazovi

 • Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći posetio je 14. avgusta 2019. godine povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Subotici i Bajmoku. Dvočlani pravni tim, koga su č

 • Pravni savetnici niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći Vladana Savić i Dragan Gavrilović sastali su se sa korisnicima i potencijalnim korisnicima projketa u sklopu terenske posete Prokupl

 • Jedanaest mlađih pravnih savetnika prisustvovalo je obuci koju je organizivao projekat besplatne pravne pomoći organizovao od 26-28. juna 2019. na Zlatiboru. Obuka, koju su održali viši pravni savetni

 • Projekat pravne pomoći je primio obaveštenje o postupku eksproprijacije koja će se obaviti na Kosovu i Metohiji zbog izgradnje (a) autoputa Priština – Peć – https://gzk.rks-gov.net/ActDe

 • Na uvodnoj info-sesiji projekta, održanoj danas u Beogradu, predstavljen je nastavak saradnje Vlade Republike Srbije i Evropske unije (EU) na polju zaštite osnovnih ljudskih prava interno raseljenih l

 • Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizova

 • Mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 25. maja 2018. godine u Jagodini sa jedanaeast interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Tim, koji se sastojao od mlađeg pr

 • Mlađi ekspert za readmisiju projekta besplatne pravne pomoći Ivana Adrejević i pripravnici Magdalena Dimić, Biljana Adrijević i Dejan Jović sastali su se 24. maja 2018. godine u Kraljevu sa udruženjem

 • Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizova

 • Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnice Miljana Mladenović i Aleksandra Ordić posetile su 23. februara 2018. godine interno raseljena lica sa trenutnim prebivalištem u Leskovcu koja imaju

 • Mobilni pravni tim kancelarije projekta besplatne pravne pomoći u Kraljevu sastao se 23. februara 2018. godine u kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u Kragujevcu sa jedanaest interno rasel

 • Mobilni tim projekta besplatne pravne pomoć, u saradnji sa povereništvom za izbeglice i migracije u Mladenovcu,  organizovao je 22. februara 2018. godine sastanak sa interno raseljenim licima sa Kosov

 • Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizova

 • Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 29. januara 2018. godine u kancelariji poverenka za izbeglice i migracije u Smederevu sa potencijalnim strankama koje imaj

 • Mobilni tim besplatne pravne pomoći iz Gračanice posetio je 25. januara 2018. godine kolektivne centre „Junior“ i „Lahor“ u Štrpcu, gde su razgovarali sa raseljenim licima kojima je potrebna pravna po

 • Mobilni tim projekta, koji pruža besplatnu pravnu pomoć interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji, dočekao je u četvrtak, 25. januara, grupu od više od 50

 • Moblini tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 11. januara 2018. godine u Kruševcu sa trinaest interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koji imaju pravni problem, a nisu

 • Osma obuka advokatskih pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći održana je 14-17. novembra 2017. godine u Beogradu. Pored tema koje su ntenzivno obrađivane i na predhodnim obukama,

 • Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić i pripravnici Sanja Mikić i Adrian Hadži-Bulić razgovarali su 27. novembra 2017. godine u Novom Sadu sa deset interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije i

 • Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizova

 • Mlađi pravni savetnik Nikola Lazić i pripravnici Biljana Andrejević i Dejan Jović sastali su se 10. novembra 2017. godine u Čačku sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije kojima je potrebna p

 • Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnik Miljana Mladenović posetile su 23. oktobra 2017. godine interno raseljena lica i izbeglice u Babušnici i Pirotu koji imaju pravni problem, a zbog lo

 • Mobilni tim projekta besplatne pravne pomoći obišao je 30. oktobra 2017. godine u Zaječaru i Negotinu interno raseljena lica i izbeglice kojima je potrebna pravna pomoć, a nisu u mogućnosti da posete

 • Za advokatske pripravnike angažovane na projektu Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, 26. i 27. okt

 • Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnik Miljana Mladenović posetile su 21. septembra 2017. godine Centar za interventni prihvat povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji u Beloj Palanci,

 • Posle kraće letnje pauze nastavljena je obuka pripravnika projekta besplatne pravne pomoći. Šesta po redu obuka održana je od 12- 15. septembra 2017. godine u Beogradu. Pored predavanja docenata Pravn

 • Stariji pravni savetnik Žarko Gajić i mlađi pravni savetnik Maja Lakušić gostovali su 14. septembra 2017. godine na okruglom stolu u Kragujevcu, održanom u sklopu projekta „Socijalno preduzetništvo ko

 • Moblini tim Niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 1. septembra 2017. godine u Prokuplju sa trinaest interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koji imaju pravni problem, a nis

 • Tematski izveštaj na temu “Prevarne transakcije imovine” objavljen je 28. avgusta 2017. godine na internet stranici projekta Evropske unije “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih l

 • Mobilni tim besplatne pravne pomoći, koga čine stariji pravni savetnik Vlastimir Petrović i pripravnici Jovana Filipović i Ivan Janković, posetili su 18. avgusta 2017. godine stranku iz Prizrena, koja

 • Mlađi pravni savetnik Maja Lakušić i pripravnik Sanja Mikić sastale su se 14. avgusta 2017. godine sa strankama na teritoriji оpštine Mladenovac, koje zbog teškog zdravstvenog ili finansijskog stanja

 • Na internet stranicu projekta Evropske unije “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji” postavljen je tematski izveštaj „

 • Mobilni tim projekta besplatne pravne pomoći posetio je 10. avgusta 2017. godine Novi Sad. Tim je u Novom Sadu obavio kućnu posetu romskoj porodici povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, kojoj t

 • Deo projektnog tima, zadužen za organizaciju mobilnih poseta potencijalnim korisnicima projekta besplatne pravne pomoći, u saradnji sa lokalnim povereništvom za izbeglice i migracije u Gadžinom Hanu,

 • Mobilni timovi projekta nastavljaju da obilaze interno raseljena lica na teritoriji Srbije u cilju što efikasnijeg pružanja besplatne pravne pomoći. Ove nedelje mlađi pravni savetnik Maja Lakušić i pr

 • Simulacije suđenja, testiranje poznavanja engleskog jezika i predavanje o međunarodnom javnom pravu, obeležili su petu redovnu obuku pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći. Pripra

 • Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić i pripravnici Adrian Hadži-Bulić i Sanja Mikić posetili su 10. jula 2017. godine opštine Smederevo i Kostolac, gde su razgovarali sa četiri interno raseljena

 • Sastanak starijih i mlađih pravnih savetnika projekta besplate pravne pomoći održan je 07. jula 2017. u Beogradu. U cilju prezentovanja dosadašnjih rezultata projekta, najava planiranih aktivnosti i p

 • Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizova

 • Mlađi pravni savetnik Nikola Lazić i pripravnice Biljana Andrijević i Jelena Milošević, razgovarali su 22. juna 2017. godine u Kragujevcu sa osmoro interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije koji, z

 • Četvrti trening advokatskih pripravnika, angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći, održan je od 6. do 9. juna 2017. godine u Beogradu. Prvog dana obuke pripravnici su imali priliku da čuju prez

 • Predstavnici projekta „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, koji finansira Evropska unija, a čiji je korisnik Kance

 • Četvorodnevni, četvrti po redu, trening advokatskih pripravnika projekta besplatne pravne pomoći počeo je danas. Pripravnicima će predavanja iz oblasti međunarodnog javnog prava i privatnog prava, uti

 • U cilju veće dostupnosti besplatne pravne pomoći korisnicima, mobilni pravni timovi projekta “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma

 • Mobilni tim Besplatne pravne pomoći posetiće u ponedeljak, 29. maja 2017. godine, Kruševac i Knjaževac. Raseljena lica sa Kosova i Metohije, izbeglice i povratnici kojima je potrebna pravna pomoć, a z

 • Viši pravni savetnik Jasmina Županjac i mlađi pravni savetnik Nikola Lazić predstavili su projekat besplatne pravne pomoći zameniku pokrajinskog premijera Branimiru Stojanoviću i predstavnicima intern

 • Juče je u Beogradu završen treći trening advokatskih pripravnika projekat „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, fin

 • Juče je u Beogradu počeo drugi trening advokatskih pripravnika projekta „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji“. Na ov

 • U petak, 17. marta 2017. godine Projekat pravne pomoći organizovao je terensku posetu u saradnji sa opštinskim poverenikom Komesarijata za izbeglice i migracije za Opštinu Jagodina. Mobilni tim projek

 • Projekat za zaštitu i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji učestvovao je na dvanaestom godišnjem sastanku sa gradskim i opštins

 • Projekat za zaštitu i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, koji finansira Evropska unija u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo

 • 2. februara 2017. u Beogradu, u sklopu Projekta za zaštitu i unapređenje imovinskih prava interno rasljenih lica, izbeglica i povratnika po readmisiji, finansiranom od strane Evropske unije u saradnji

 • Projekatni tim EU projekta „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju,

 • Kancelarija za Kosovo i Metohiju i Delegacija Evropske unije u Srbiji nastavljaju da pružaju besplatnu pravnu pomoć ranjivim grupama kroz aktivnosti projekta "Promocija i zaštita imovinskih prava inte