• ,

  Projekat pravne pomoći je primio obaveštenje o postupku eksproprijacije koja će se obaviti na Kosovu i Metohiji zbog izgradnje (a) autoputa Priština – Peć – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18681 (b) vetroparka u regionu Mitrovice – https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18685 (c) Autoputa Priština – Hani Elezit – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18821 (d) Puta od Rakoša......

 • ,

  Na uvodnoj info-sesiji projekta, održanoj danas u Beogradu, predstavljen je nastavak saradnje Vlade Republike Srbije i Evropske unije (EU) na polju zaštite osnovnih ljudskih prava interno raseljenih lica (IRL), izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji. EU će nastaviti da obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć......

 • Beograd, 25.09.2018.

  Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 25. septembra 2018. godine, prezentaciju nacrta Izveštaja „Posledice prenosa nadležnosti sa EULEX-a na lokalne institucije“.......

 • Jagodina, 25.05.2018

  Mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 25. maja 2018. godine u Jagodini sa jedanaeast interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Tim, koji se sastojao od mlađeg pravnog savetnika Dragana Gavrilovića i pripravnika Miljane Đorđević i Bogdana Naskovića, saslušao je pet......

 • Kraljevo, 24.05.2018.

  Mlađi ekspert za readmisiju projekta besplatne pravne pomoći Ivana Adrejević i pripravnici Magdalena Dimić, Biljana Adrijević i Dejan Jović sastali su se 24. maja 2018. godine u Kraljevu sa udruženjem Roma „Ruke prijateljstva“. Na sastanku su predstavnici projekta detaljnije predstavili udruženju pomoć koju projekat pruža......

 • Beograd, 08.05.2018.

  Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 8. maja 2018. godine prezentaciju nacrta izveštaja i panel diskusiju na temu „Medijacija na Kosovu......

 • Leskovac, 23.02.2018.

  Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnice Miljana Mladenović i Aleksandra Ordić posetile su 23. februara 2018. godine interno raseljena lica sa trenutnim prebivalištem u Leskovcu koja imaju imovinsko-pravne probleme, a zbog lošeg zdravstvenog ili finansijskog stanja nisu u mogućnosti da posete najbližu kancelariju projekta......

 • Kragujevac, 23.02.2018.

  Mobilni pravni tim kancelarije projekta besplatne pravne pomoći u Kraljevu sastao se 23. februara 2018. godine u kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u Kragujevcu sa jedanaest interno raseljenih lica koji imaju imovinsko-pravne probleme na Kosovu i Metohiji. Jedanaest interno raseljenih lica sa KiM je......

 • Mladenovac, 22.02.2018.

  Mobilni tim projekta besplatne pravne pomoć, u saradnji sa povereništvom za izbeglice i migracije u Mladenovcu,  organizovao je 22. februara 2018. godine sastanak sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji koji je potrebna pravna pomoć. Mlađi pravni......

 • Beograd, 19.02.2018.

  Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u ponedeljak, 19. februara 2018. godine prezentaciju nacrta izveštaja „Pristup pravdi“ i panel diskusiju na temu mogućnosti......