• ,

  Pravni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći organizovao je u saradnji sa poverenikom sa izbeglice i migracije u Prokuplju drugu terensku posetu ovom gradu. Tokom ove terenske posete, održane 15. oktobra 2019. godine, timu se obratilo sedam potencijalnih klijenata sa pravnim problemima za koje......

 • ,

  U cilju razmene iskustava u zbrinjavanju izbeglih lica i upozvanja sa funkcionisanjem besplatne pravne pomoći za ovu ugroženu grupaciju, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je studijsku turu u Turskoj. Tura, koja je održana od 30. septembra do 4. oktobra 2019. u saradnji sa lokalnim ekspertom,......

 • ,

  U okviru priprema za medijsku kampanju kroz koju će se šira javnost upoznati sa projektom besplatne pravne pomoći, uslugama za korisnike i dosadašnjim rezultatima, održana je obuka za pravne savetnike projekta. Obuku je 26. i 27. septembra u Kraljevu održao je ekspert za komunikacije i......

 • ,

  Projekat besplatne pravne pomoći i udruženje građana „Udruženje Roma Intelektualaca“ (URI) organizovali su 22. avgusta 2019. godine u Vladičinom Hanu okrugli sto posvećen najčešćim pitanjima i izazovima sa kojima se susreću povratnici po osnovu sporazuma o readmsiji. Januš Kurtić, predsednik udruženja, istakao je tokom ovog......

 • ,

  Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći posetio je 14. avgusta 2019. godine povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Subotici i Bajmoku. Dvočlani pravni tim, koga su činili viši pravni savetnik Vladimir Mojsilovići i mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić, sastao se sa......

 • ,

  Pravni savetnici niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći Vladana Savić i Dragan Gavrilović sastali su se sa korisnicima i potencijalnim korisnicima projketa u sklopu terenske posete Prokuplju organizovane 23. jula 2019. godine. Pravni savetnici su u ovoj terenskoj poseti dali usmene pravne savete i uputili......

 • ,

  Jedanaest mlađih pravnih savetnika prisustvovalo je obuci koju je organizivao projekat besplatne pravne pomoći organizovao od 26-28. juna 2019. na Zlatiboru. Obuka, koju su održali viši pravni savetnik Vladimir Mojsilović i mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić, obuhvatila je teme relevantne za mandat Projekta, kao......

 • ,

  Projekat pravne pomoći je primio obaveštenje o postupku eksproprijacije koja će se obaviti na Kosovu i Metohiji zbog izgradnje (a) autoputa Priština – Peć – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18681 (b) vetroparka u regionu Mitrovice – https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18685 (c) Autoputa Priština – Hani Elezit – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18821 (d) Puta od Rakoša......

 • ,

  Na uvodnoj info-sesiji projekta, održanoj danas u Beogradu, predstavljen je nastavak saradnje Vlade Republike Srbije i Evropske unije (EU) na polju zaštite osnovnih ljudskih prava interno raseljenih lica (IRL), izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji. EU će nastaviti da obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć......

 • Beograd, 25.09.2018.

  Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 25. septembra 2018. godine, prezentaciju nacrta Izveštaja „Posledice prenosa nadležnosti sa EULEX-a na lokalne institucije“.......