• ,

  Pravni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći organizovao je u saradnji sa poverenikom sa izbeglice i migracije u Prokuplju drugu terensku posetu ovom gradu. Tokom ove terenske posete, održane 15. oktobra 2019. godine, timu se obratilo sedam potencijalnih klijenata sa pravnim problemima za koje......

 • ,

  U cilju razmene iskustava u zbrinjavanju izbeglih lica i upozvanja sa funkcionisanjem besplatne pravne pomoći za ovu ugroženu grupaciju, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je studijsku turu u Turskoj. Tura, koja je održana od 30. septembra do 4. oktobra 2019. u saradnji sa lokalnim ekspertom,......

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSRECU INTERNO RASELJENA LICA, IZBEGLICE I POVRATNICI IZ READMISIJE:

 • Uzurpirana, uništena ili oštećena imovina u mestu porekla što im onemogućava povratak ili investiranje u svoju budućnost
  u mestima u kojima žive
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na otpremnine nakon privatizacija firmi u kojima su radili.
 • Institucionalne prepreke u pribavljanju potrebne dokumentacije za ostvarivanje osnovnih prava (krštenica, zdravstveno
  osiguranje, državljanstvo, nostrifikacija diplome, povezivanje staža, penzija, imovinski listovi…)
 • Nedostatak bezbednosti u mestima porekla
 • Otežana integracija u društvene, kulturne i privredne tokove u privremenom mestu boravka

KAKO POMAŽEMO?

 • Pružamo podršku onima koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava
  na imovinu ili druga prava
 • Podrška je obezbeđena kroz rad šest pravnih timova širom Srbije, mobilne timove, sajt projekta i besplatnu telefonsku liniju
 • Timove čine visokokvalifikovani pravnici koji mogu da obezbede:
  • Neophodne informacije o zakonskim pravima IRL, izbeglica i povratnika
  • Besplatnu pravnu pomoć
  • Besplatno pravno zastupanje kvalifikovanih advokata u cilju zaštite prava, posebno prava na imovinu i pomoć u povraćaju
   uzurpirane, oštećene ili uništene imovine