• ,

  Pravni tim kancelarije projekta besplatne pravne pomoći u Nišu organizovao je 22. januara 2020. godine, u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije za Paraćin, terensku posetu za interno raseljena lica (IRL), izbeglice i povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Paraćinu. Tokom ove terenske......

 • ,

  Pravni savetnici niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći Vladana Savić i Dragan Gavrilović bili su 23. decembra 2019. godine u terenskoj poseti Aleksincu, koja je organizvana u saradnji sa lokalnim poverenicom za izbelice i migracije Aleksandrom Petrović. Pravni tim projekta održao je tokom ove posete......

PROBLEMI SA KOJIMA SE SUSRECU INTERNO RASELJENA LICA, IZBEGLICE I POVRATNICI IZ READMISIJE:

 • Uzurpirana, uništena ili oštećena imovina u mestu porekla što im onemogućava povratak ili investiranje u svoju budućnost
  u mestima u kojima žive
 • Nemogućnost ostvarivanja prava na otpremnine nakon privatizacija firmi u kojima su radili.
 • Institucionalne prepreke u pribavljanju potrebne dokumentacije za ostvarivanje osnovnih prava (krštenica, zdravstveno
  osiguranje, državljanstvo, nostrifikacija diplome, povezivanje staža, penzija, imovinski listovi…)
 • Nedostatak bezbednosti u mestima porekla
 • Otežana integracija u društvene, kulturne i privredne tokove u privremenom mestu boravka

KAKO POMAŽEMO?

 • Pružamo podršku onima koji zbog nedostatka sredstava, bezbednosnih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da ostvare prava
  na imovinu ili druga prava
 • Podrška je obezbeđena kroz rad šest pravnih timova širom Srbije, mobilne timove, sajt projekta i besplatnu telefonsku liniju
 • Timove čine visokokvalifikovani pravnici koji mogu da obezbede:
  • Neophodne informacije o zakonskim pravima IRL, izbeglica i povratnika
  • Besplatnu pravnu pomoć
  • Besplatno pravno zastupanje kvalifikovanih advokata u cilju zaštite prava, posebno prava na imovinu i pomoć u povraćaju
   uzurpirane, oštećene ili uništene imovine