,

TIM PROJEKTA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI OBIŠAO ARILJE, POŽEGU I LUČANE

Mobilni pravni tim projekta besplatne pravne pomoći sastao se u sklopu terenske posete održane 15. juna 2021. godine sa interno raseljenim licima, izbeglicama iz BiH i Hrvatske i povratnicima po sporazumu o readmisiji u opštinama Arilje, Požega i Lučani.

Povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji iz Arlja obratio se pravnom timu sa zahtevom da mu se pruži pravna pomoć u pribavljanju ličnih dokumenata. Tim je za ovog novog korisnika projekta prikupio svu raspoloživu dokumentaciju i popunio aplikaciju za pružanje pravne pomoći.

Pravni tim je u Požegi održao individualne sastanke sa dva potencijalna korisnika- jednim povratnikom i jednim izbeglim licem iz Hrvatske. Oba korisnika iznela su svoje pravne porbleme u vezi za pribavljanjem lične dokumentacije, odnosno jedinstvenog matičnog broja građana. Njihovi zahtevi za pružanje besplatne pravne pomoći biće, zajedno sa prikupljenom dokumentacijom, predati dalje u proceduru.

Nakon Arilja i Požege, tim je produžio za Lučane, gde su svoje pravne probleme izneli dve izbeglice i Hrvatske, jedan povratnik iz Nemačke i jedno raseljeno lice sa KiM, stari korisnik projekta. Svim klijentima su dati relevantni pravni saveti, preuzeta je dokumentacija i popunjeni su zahtevi za pružanje pravne pomoći.

Terenske posete Arilju, Požegi i Lučanima organizovane su u saradnji sa lokalnim poverenicima za izbeglice i migracije za one potencijalne klijente koji zbog finansijke situacije ili zdravstvenog stanja nisu u mogućnosti da putuju do najbliže projektne kancelarije.