,

PRAVNI SAVETNICI PROJEKTA SPREMNI ZA KAMERE

U okviru priprema za medijsku kampanju kroz koju će se šira javnost upoznati sa projektom besplatne pravne pomoći, uslugama za korisnike i dosadašnjim rezultatima, održana je obuka za pravne savetnike projekta. Obuku je 26. i 27. septembra u Kraljevu održao je ekspert za komunikacije i vidljivost Vojislav Milošević, a specijalni gost obuke bila je i novinarka Nada Gogić, koja je učesnicima prenela neke od veština stečenih dugogodšnjim iskustvom na televiziji, u informativnom programu i vestima.

Dvodnevna obuka osmišeljena je tako da kroz interaktive radionce pripremi pravne saventike projekta za nastupe u medijima kako bi što uspešnije preneli ključne poruke široj javnosti, ali i direktnim koristnicima projekta. Radionice su bile usmerene na davanje intervjua i izjava u kojima se predstavlja celokupan rad projekta, kao i konkretne aktivnosti i događaji koji će se održavati za vreme trajanja projekta.

Medijska kampanja planirana u okviru projekta besplatne pravne pomoći, koja će se sprovoditi u predostojećem periodu, pored televijskih i radio reklama i oglašavanja na internetu, uključiće i gostovanja eksperata projekta u emisijama, davanje izjava tokom terenskih poseta, panel diskusija i drugih događaja. Kampanja je dizajnirana sa ciljem da se interno raseljena lica, izbeglica i readmisanti informišu o svojima pravima i postojanju besplatne prave pomoći, koju im od 2008. godine omogućuju Evropska unija i Vlada Republike Srbije, kao i da skrene pažnju šire javnosti na probleme sa kojima se součavaju ove ugrožene grupacije.