,

OTVORENA VRATA ZA IRL, IZBEGLICE I READMISANTE

U saradnji sa Opštinom Srbobran i lokalnim poverenikom za izbeglice i migracije, projekat besplatne pravne pomoći ogranizovao je prva Otvorena vrata 22. novembra 2019. godine u zgradi Opštine Srbobran.

Skup je otvorila poverenica za izbeglice i migracije Nada Šarčev poželeviši dobrodošlicu pristunima i predstavivši nove programe povereništva za pomoć ugroženim grupacijama. Pravni savetnici beogradske kancelarije projekta Mia Fukuda Sofijanić i Vladimir Mojsilović predstavili su okpuljenim raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji mandat projekta, aktivnosti i dosadašnje rezultate i objasnili pravne probleme sa kojime se ove tri grupe suočavaju i kako projekat može da im pomogne u rešavanju tih problema.

Nakon obraćanja, pravni savetnici su održali sastanke sa potencijalnim korisnicima projekta. Tim je održao ukupno pet sastanaka, popunjene su dve aplikacije za pružanje pravne pomoći i data tri prvna saveta. Оvom prilikom pravni tim projekta sastao se i sa predsednikom Opštine Srbobran Radivojem Paroškim.

Projekat besplatne pravne pomoći planira da i narednom periodu organizuje slične skupove i u drugim opštinama sa većim brojem koristnika i potencijalnih korisnika projekta kako bi se što efikasnije predstavila podrška projekta interno raseljenim licima, izbeglicama i readmisantima i učvrstila saradnja sa Komesarijatom za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije. Ovaj događaj bio ja najavljen na internet stranici Opštine Srbobran, a lokalni mediji su ispratili i izvestili o poseti pravnog tima ovoj opštini.