,

OKRUGLI STO ZA READMISANTE U VLADIČINOM HANU

Projekat besplatne pravne pomoći i udruženje građana „Udruženje Roma Intelektualaca“ (URI) organizovali su 22. avgusta 2019. godine u Vladičinom Hanu okrugli sto posvećen najčešćim pitanjima i izazovima sa kojima se susreću povratnici po osnovu sporazuma o readmsiji.

Januš Kurtić, predsednik udruženja, istakao je tokom ovog sastanka da je na području Opštine Vladičin Han registrovano 343 zahteva readmisanata kojima je potrebna pravna pomoć u ostvarivanju prava na socijalnu novčanu pomoć, dečiji dodatak, legalizaciju i ozakonjenje objekata, kao i lična documenta.

Predstavnici projekta, ekspert za readmisiju Ivana Andrejević i pravni savetnik Aleksandra Ordić, predstavile su ovom prilikom projekat i asistenciju koju projekat pruža readmisantima i razgovarale sa sedam readmisanata kojima je potreba pravna pomoć za pribavljanje dokumenata, dobijanje državljanstva i podnošenje molbi relevantnim institucijama.

Na okruglom stolu, kome su pored predstavnika projekta i udruženja prisustovali i Marko Mladenović, član Opštinskog veća i aktivisti projektnog tima URI, ozvaničena je i saradnja projekta besplatne pravne pomoći sa URI kako bi ovaj vid pomoći bio dostupan svim readmisantima na području Vladičinog Hana.