,

OKRUGLI STO ZA READMISANTE U PIROTU

U Pirotu je 16. decembra 2019. godine u organizaciji Udruženja građana „Zora“ iz Babušnice održan okrugli sto posvećen problemima sa kojima se susreću povratnici po osnovu sporazuma o readmisiji, interno raseljena lica i izbeglice.

Sastanku su prisustvali koordinatorka za Romska pitanja i predsednica udruženja građana “Ternipe” iz Pirota Radmila Nešić, predsednica udruženja građana “Zora” Danijela Đorđević, prestavnici udruženja ‘’Cikani’’ i ‘’Romsko srce’’ i mesne zajednice Rasadnik, kao i veliki broj readmisanata zainteresovanih za rad i mandat projekta pružanja besplatne pravne pomoći. Na ovom skupu projekat besplatne pravne pomoći predstavljali su pravni savetnici niške kancelarije Vladana Savić i Dragan Gavrilović i savetnik za readmisiju Ivana Adrejević.

Predsednica udruženja “Zora” otvorila je skup napominjući da je na teritoriji Opštine Pirot prema evidenciji Komesarijata za izbeglice i migracije registrovano 110 povratnika koji je potreba pomoć pri ostvarivanju prava na socijalnu pomoć, zdravstveno osiguranje, obrazovanje, rad i pribavljanje dokumenata, a prema nezvaničnim procenama taj broj je I veći jer mnogi povratnici nisu registrovani u Komesarijatu.

Predstavnici projekta su okupljenima predstavili aktivnosti projekta usmerene na rešavanje pravnih problema ciljnih grupa, sa akcentom na readmisante, kao I rezulatate koje je projekat do sada ostvario na polju zaštite prava ugroženih.

Ovom prilikom potpisan je i sporazum o saradnji između projekta i UG “Zora”, koja će projektu omogućiti da dođe do što većeg broja readmisanata kojima je potrebna pravna pomoć, a članovima udruženja pružiti stručnu podršku.