,

ODRŽANA DRUGA PO REDU OBUKA ZA PRAVNIKE NA PROJEKTU

Pored pružanja pravne pomoći, jedan od ciljeva projekta besplatne pravne pomoći je i prenošenje znanja i praktičnih iskustava, kako bi se proširila mreža stručnih lica za rešavanje pravnih problema izbeglica, interno raseljenih lica (IRL) i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, pa se u sklopu projekta organizuju obuke za pravne službenika i mlađe pravne savetnike.

U cilju jačanja kapaciteta i stvaranje održvog mehanizma za rešavanje pravnih problema interno rasaljenih lica (IRL), izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, projekat besplatne pravne pomoći je z Kraljevu je 24. i 25. oktobra 2019. održao drugu obuku za pravne službenike i mlađe pravne savetnike.

Direktor projekta Radoš Dabetić otvorio je obuku pozdravivši polaznike i podsetivši ih na značaja ovih treninga za jačanje kapaciteta projekta. Pravni savetnici na Mia Fukuda Sofijanić i Vladimir Mojsilović su u prvom delu treninga održali po dva predavanja na teme međunarodne regulative primenjive na IRL, izbeglice i povratnike, međunarodne organizacije i organizacije EU za zaštitu ljudskih prava, međunarodnog krivičnog prava, sa posebnim osvrtom na međunarodno krivično pravosuđe i regulative za uspostavljanje mandata KFOR-a i UNMIK-a na KiM-u, kao i rada EULEX-a na KiM-u i Ustav koji se primenjuje na KiM-u i rad Ustavnog suda u Prištini.

Projekat besplatne pravne pomoći je prvu ovakvu obuku održao u junu 2019. godine na Zlatiboru, a do kraja projekta biće održano još najmanje četiri ovakva treninga.