,

MOBILNI TIM U ALEKSINCU

Pravni savetnici niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći Vladana Savić i Dragan Gavrilović bili su 23. decembra 2019. godine u terenskoj poseti Aleksincu, koja je organizvana u saradnji sa lokalnim poverenicom za izbelice i migracije Aleksandrom Petrović.

Pravni tim projekta održao je tokom ove posete osam sasatanaka sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije kojima je potrebna pravna pomoć radi nezakonito zauzete imovine, ostvarivanja prava iz radnog odnosa ili pribavljanje dokumentacije na KiM. Pravnom timu se obratilo i jedno raseljeno lice iz Bosne i Hercegovine radi pribavljanja dokumentacije iz mesta porekla.

Pored sastanaka sa potencijalnim korisnicima besplatne pravne pomoći, tim projekta sastao se i sa lokalnim udruženjima građana koji rade sa interno rasaljenim licima i pripadnicima romske nacionalnosti. Tim je predstavnicima ovih udruženja predstavio rad projekta i asistanciju koju pruža ovim gupacijama. U cilju osnaživanja pomoći povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji, ovom prilikom projekat je sklopio i Sprazum o saradnji sa Udruženjem građana „Nada“ iz Aleksinca.