Leskovac, 23.02.2018.

MOBILNI TIM POSETIO IRL U LESKOVCU

Mlađi pravni savetnik Maja Simeonovska i pripravnice Miljana Mladenović i Aleksandra Ordić posetile su 23. februara 2018. godine interno raseljena lica sa trenutnim prebivalištem u Leskovcu koja imaju imovinsko-pravne probleme, a zbog lošeg zdravstvenog ili finansijskog stanja nisu u mogućnosti da posete najbližu kancelariju projekta besplatne pravne pomoći.

Četrnaest interno raseljnih lica iz Uroševca, Prištine, Gnjilana i Kosovske Kamenice izložilo je pravnom timu svoje probleme većinom u vezi sa potraživanjima iz radnog odnosa, ali i uništenom imovinom na Kosovu i Metohiji. Pravni tim je za sve stranke popunio zahteve za pružanje pravne pomoći i preuzeo dokumentaciju neophodnu za otvaranje predmeta.

Nakon sastanak sa strankama, tim se sastao i sa poverenikom za izbeglice i migracije u Leskovcu, uz čiju podršku je ova terenksa poseta realizovana. Na sastanku je povereniku detaljnije predstavljena pravna pomoć koju projekat pruža ugroženim grupacijama u cilju unapređenja saradnje.