• ,

  Правни тим канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи у Нишу организовао је 22. јануара 2020. године, у сарадњи са повереником за избеглице и миграције за Параћин, теренску посету за интерно расељена лица (ИРЛ), избеглице и повратнике на основу споразума о реадмисији у Параћину. Током ове теренске......

 • ,

  Правни саветници нишке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи Владана Савић и Драган Гавриловић били су 23. децембра 2019. године у теренској посети Алексинцу, која је организвана у сарадњи са локалнoм повереницом за избелице и миграције Александром Петровић. Правни тим пројекта одржао је током ове посете......

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИЦИ ИЗ РЕАДМИСИЈЕ:

 • Узурпирана, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
 • Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
 • Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (крштеница, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
 • Недостатак безбедности у местима порекла
 • Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

 • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
 • Подршка је обезбеђена кроз рад шест правних тимова широм Србије, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
 • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
  • Неопходне информације о законским правима ИРЛ, избеглица и повратника
  • Бесплатну правну помоћ
  • Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају узурпиране, оштећене или уништене имовине