• ,

  ео тима пројекта бесплатна правне помоћи посетио је у склопу студијске туре удружења, државне институције у Хрватској који се баве правним проблемима избеглица и угрожених група, као и кориснике програма стамбеног збрињавања. Током студијске туре, која је траја од 20- 24. маја 2019. године, тим......

 • ,

  Пројекат правне помоћи је примио обавештење о поступку експропријације која ће се обавити на Косову и Метохији због изградње: 1. аутопута Приштина – Пећ- https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18681 2. ветропарка у региону Митровице – https://gzk.rks-gov.net/ActDocumentDetail.aspx?ActID=18685 3. аутопута Приштина – Хани Елезит – https://gzk.rks-gov.net/ActDetail.aspx?ActID=18821 4. пута од Ракоша до Тучепа у......

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИЦИ ИЗ РЕАДМИСИЈЕ:

 • Узурпирана, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
 • Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
 • Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (крштеница, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
 • Недостатак безбедности у местима порекла
 • Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

 • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
 • Подршка је обезбеђена кроз рад шест правних тимова широм Србије, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
 • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
  • Неопходне информације о законским правима ИРЛ, избеглица и повратника
  • Бесплатну правну помоћ
  • Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају узурпиране, оштећене или уништене имовине