• ,

  У оквиру припрема за медијску кампању кроз коју се шира јавност упознаjе са пројектом бесплатне правне помоћи, услугама за кориснике, досадашњим резултатима као и о правима које циљне групе пројекта уживају као равноправни грађани, одржали смо још једну обуку за правне саветнике пројекта. Обуку је......

 • ,

  Поред директне помоћи коју пружамо интерно расељенима, избеглицама и повратницима, настојимо да створимо и одрживи механизам подршке овим категоријама грађана. Са тим циљем организују се обуке младих правних стручњака за специјалозани рад са угроженим катергоријама грађана, институцијама релевантним за рад на пројекту, као и конкретним......

Slide БЕСПЛАТНИ ПОЗИВ Избеглице, повратници и ИРЛ заинтересовани за подршку или информације о томе како да остваре своја права у Србији или месту порекла могу да контактирају пројекат на бесплатан број 0800 108 208 Slide ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Пројекат Европске уније „Бесплатна правна помоћ“ траје 24 месеца и представља наставак рада четири пројекта који се реализују од 2008. године. Slide Правни тимови пружају савете, заступају кориснике пред судовима у местима порекла, прибављају документацију државних институција и информишу кориснике о њиховим правима. ПРАВНИ ТИМОВИ

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИЦИ ИЗ РЕАДМИСИЈЕ:

 • Узурпирана, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
 • Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
 • Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (крштеница, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
 • Недостатак безбедности у местима порекла
 • Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

 • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
 • Подршка је обезбеђена кроз рад шест правних тимова широм Србије, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
 • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
  • Неопходне информације о законским правима ИРЛ, избеглица и повратника
  • Бесплатну правну помоћ
  • Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају узурпиране, оштећене или уништене имовине

Slide http://www.kirs.gov.rs/docs/Nacionalna%20strategija%20za%20izb%20i%20irl%202015-2020.pdf ТОКОМ И НАКОН СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И НАТО БОМБАРДОВАЊА 1999. ГОДИНЕ 230.000 СРБА И НЕАЛБАНАЦА РАСЕЉЕНО ЈЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Slide 2 IDP Needs Assessment in Serbia, UNHCR, March 2011, http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/procena-potreba-interno-raseljenih-lica-srbiji.html ОД УКУПНОГ БРОЈА ИРЛ У СРБИЈИ ВАН КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ИДЕНТИФИКОВАНО ЈЕ 97.286 ВИШЕСТРУКО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА У ПОТРЕБИ ЗА АСИСТЕНЦИЈОМ У РЕШАВАЊУ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИХ ПРОБЛЕМА Slide ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ВИШЕ МИЛИОНА ЉУДИ НАПУСТИЛО СВОЈЕ ДОМОВЕ ТОКОМ РАТОВА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Slide НАКОН ОКОНЧАЊА СУКОБА НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СРБИЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАНО 537.937 ИЗБЕГЛИЦА И 79.791 РАТОМ УГРОЖЕНИХ ЛИЦА; ДАНАС СЕ У СРБИЈИ НАЛАЗИ ОКО 29.457 ИЗБЕГЛИЦА Slide ТОКОМ РАТНИХ СУКОБА ОКО 100.000 ЉУДИ ИЗБЕГЛО У ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ, А ОКО 40.000 ЊИХ СЕ ВРАТИЛО У СРБИЈУ Slide У ЗАЈЕДНИЦАМА РОМА, АШКАЛИЈА И ЕГИПЋАНА ПОСТОЈИ ЗНАЧАЈАН БРОЈ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА