• ,

  Са циљем да се додатно унапреди систем пружања подршке циљним групама грађана, у склопу пројекта бесплатне правне помоћи организоване су студијске посете земљама региона. Тим састављен од представника пројекта, Канцеларије за КиМ, КИРС-а и МЕИ-а посетио је Северну Македонију од 11-14. јула 2022. године. Током......

 • ,

  Теренску посету Општини Свилајнац спровео је 28. јуна 2022. године мобилни тим нишке канцеларије пројекта бесплатне правне помоћи. Током ове посете девет нових потенцијалних корисника затражило је правну помоћ за решавање правних проблема у местима порекла. Два интерно расељена лица поднела су захтев за бесплатну......

Slide БЕСПЛАТНИ ПОЗИВ Избеглице, повратници и ИРЛ заинтересовани за подршку или информације о томе како да остваре своја права у Србији или месту порекла могу да контактирају пројекат на бесплатан број 0800 108 208 Slide ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Пројекат Европске уније „Бесплатна правна помоћ“ траје 24 месеца и представља наставак рада четири пројекта који се реализују од 2008. године. Slide Правни тимови пружају савете, заступају кориснике пред судовима у местима порекла, прибављају документацију државних институција и информишу кориснике о њиховим правима. ПРАВНИ ТИМОВИ

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА, ИЗБЕГЛИЦЕ И ПОВРАТНИЦИ ИЗ РЕАДМИСИЈЕ:

 • Узурпирана, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
 • Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
 • Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (крштеница, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
 • Недостатак безбедности у местима порекла
 • Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

 • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
 • Подршка је обезбеђена кроз рад шест правних тимова широм Србије, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
 • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
  • Неопходне информације о законским правима ИРЛ, избеглица и повратника
  • Бесплатну правну помоћ
  • Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају узурпиране, оштећене или уништене имовине

Slide http://www.kirs.gov.rs/docs/Nacionalna%20strategija%20za%20izb%20i%20irl%202015-2020.pdf ТОКОМ И НАКОН СУКОБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ И НАТО БОМБАРДОВАЊА 1999. ГОДИНЕ 230.000 СРБА И НЕАЛБАНАЦА РАСЕЉЕНО ЈЕ СА КОСОВА И МЕТОХИЈЕ Slide 2 IDP Needs Assessment in Serbia, UNHCR, March 2011, http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/procena-potreba-interno-raseljenih-lica-srbiji.html ОД УКУПНОГ БРОЈА ИРЛ У СРБИЈИ ВАН КОСОВА И МЕТОХИЈЕ ИДЕНТИФИКОВАНО ЈЕ 97.286 ВИШЕСТРУКО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА У ПОТРЕБИ ЗА АСИСТЕНЦИЈОМ У РЕШАВАЊУ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИХ ПРОБЛЕМА Slide ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ВИШЕ МИЛИОНА ЉУДИ НАПУСТИЛО СВОЈЕ ДОМОВЕ ТОКОМ РАТОВА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Slide НАКОН ОКОНЧАЊА СУКОБА НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СРБИЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАНО 537.937 ИЗБЕГЛИЦА И 79.791 РАТОМ УГРОЖЕНИХ ЛИЦА; ДАНАС СЕ У СРБИЈИ НАЛАЗИ ОКО 29.457 ИЗБЕГЛИЦА Slide ТОКОМ РАТНИХ СУКОБА ОКО 100.000 ЉУДИ ИЗБЕГЛО У ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ, А ОКО 40.000 ЊИХ СЕ ВРАТИЛО У СРБИЈУ Slide У ЗАЈЕДНИЦАМА РОМА, АШКАЛИЈА И ЕГИПЋАНА ПОСТОЈИ ЗНАЧАЈАН БРОЈ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА