Slide БЕСПЛАТНИ ПОЗИВ Повратници и ИРЛ заинтересовани за подршку или инфомарције о томе како да остваре своја права могу да контактирају наш правни тим на бесплатан број 0800 108 208 Slide ПОДРШКА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ Пројекат Европске уније „Бољи приступ правди за ИРЛ и повратнике“ трајаће 24 месеца и представља наставак сарадње Владе Републике Србије и ЕУ започете 2008. год. Slide ПРАВНИ ТИМОВИ Правни тимови пружају савете, заступају кориснике пред судовима у местима порекла, прибављају документацију из државних институција и информишу кориснике о њиховим правима.

ПРОБЛЕМИ СА КОЈИМА СЕ СУСРЕЋУ ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА И ПОВРАТНИЦИ НА ОСНОВУ СПОРАЗУМА О РЕАДМИСИЈИ:

• Незаконито заузета, уништена или оштећена имовина у месту порекла што им онемогућава повратак или инвестирање у своју будућност у местима у којима живе
• Немогућност остваривања права на отпремнинe након приватизација фирми у којима су радили
• Институционалне препреке у прибављању потребне документације за остваривање основних права (изводи из матичних књига, здравствено осигурање, држављанство, нострификација дипломе, повезивање стажа, пензија, имовински листови…)
• Недостатак безбедности у местима порекла
• Отежана интеграција у друштвене, културне и привредне токове у привременом месту боравка

КАКО ПОМАЖЕМО?

  • Пружамо подршку онима који због недостатка средстава, безбедносних или других разлога нису у могућности да остваре права на имовину или друга права
  • Подршка је обезбеђена кроз рад пет правних тимова, мобилне тимове, сајт пројекта и бесплатну телефонску линију
  • Тимове чине висококвалификовани правници који могу да обезбеде:
    – Неопходне информације о законским правима ИРЛ и повратника
    – Бесплатну правну помоћ
    – Бесплатно правно заступање квалификованих адвоката у циљу заштите права, посебно права на имовину и помоћ у повраћају незаконито заузете имовине, оштећене или уништене имовине

Slide ТОКОМ 1999. ГОДИНЕ 230.000 СРБА И НЕАЛБАНАЦА РАСЕЉЕНО ЈЕ СА КОСОВА*. ДАНАС СЕ У СРБИЈИ НАЛАЗИ 194.140 ИРЛ, А 16.000 ПОРОДИЦА ЈЕ У ПОТРЕБИ. http://www.kirs.gov.rs/docs/Nacionalna%20strategija%20za%20izb%20i%20irl%202015-2020.pdf Slide ОД УКУПНОГ БРОЈА ИРЛ У СРБИЈИ ВАН КОСОВА* ИДЕНТИФИКОВАНО ЈЕ 97.286 ВИШЕСТРУКО УГРОЖЕНИХ ЛИЦА У ПОТРЕБИ ЗА АСИСТЕНЦИЈОМ У РЕШАВАЊУ ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИХ ПРОБЛЕМА. 2 IDP Needs Assessment in Serbia, UNHCR, March 2011, http://www.unhcr.rs/dokumenti/istrazivanja/procena-potreba-interno-raseljenih-lica-srbiji.html Slide ПРОЦЕЊУЈЕ СЕ ДА ЈЕ ВИШЕ МИЛИОНА ЉУДИ НАПУСТИЛО СВОЈЕ ДОМОВЕ ТОКОМ РАТОВА НА ПРОСТОРУ БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ Slide НАКОН ОКОНЧАЊА СУКОБА НА ПРОСТОРИМА БИВШЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СРБИЈИ ЈЕ РЕГИСТРОВАНО 537.937 ИЗБЕГЛИЦА И 79.791 РАТОМ УГРОЖЕНИХ ЛИЦА; ДАНАС СЕ У СРБИЈИ НАЛАЗИ ОКО 29.457 ИЗБЕГЛИЦА Slide ТОКОМ РАТНИХ СУКОБА ОКО 100.000 ЉУДИ ИЗБЕГЛО У ЕВРОПСКЕ ЗЕМЉЕ, А ОКО 40.000 ЊИХ СЕ ВРАТИЛО У СРБИЈУ Slide У ЗАЈЕДНИЦАМА РОМА, АШКАЛИЈА И ЕГИПЋАНА ПОСТОЈИ ЗНАЧАЈАН БРОЈ ПОТЕНЦИЈАЛНИХ КОРИСНИКА ПРОЈЕКТА