,

MOBILNI PRAVNI TIM U UŽICU I IVANJICI

Mobilni tim kraljevačke kancelarije projekta besplatne pravne pomoći organizovaо je u saradnji sa lokalnim poverenicima za izbeglice i migracije 22. juna 2021. godine terenske posete Užicu i Ivanjici.

Tokom posete Užicu, jedan povratnik po sporazumu o readmisiji obratio se timu povodom pravnog problema koji nije u mandatu projekta. Klijentu su dati relevantni pravni saveti za rešavanje ovog pravnog problema.

Nakon ovog sastanka, pravni tim produžio je u Ivanjicu gde je održao ukupno osam sastanaka sa potencijalnim korisnicima. Šest izbeglih lica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine obratilo se timu sa zahtevom za pribavljanje dokumentacije, pretežno izvoda iz matične knjige državljana iz mesta porekla. Jedna povratnik po osnovu sporazuma o readmisiji zatražio je pravnu pomoć za pribavljanje putnog naloga i naloga o vraćanju iz zemlje prebivališta u zemlju porekla, dok je jedno interno raseljeno lice iz Peći iznelo svoj pravni problem u vezi sa uzurpiranom zemljom. Svim potencijalnim klijenatima su dati relevantni pravni saveti, prikupljena je dokumentacija i popunjeni su zahtevi za pružanje besplatne pravne pomoći.

Pored devet sastanaka sa potencijalnim korisnicima projekta, pravni tim se sastao i za poverenicima za izbeglice i migracije u Užicu i Ivanjici. Tokom ovih sastanaka poverenici su istakli da i dalje u ovim opštinama postoji potreba za pružanjem pravne pomoći za zaštitu imovinskih prava interno raseljenih sa Kosova i Metohije, izbeglica iz Hrvaske i Bosne i Hercegovine i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji.