Kancelarija

BEOGRAD

Francuska 5/5

kancelarije-denis-van-dam

Denis Van Dam

Vođa projektnog tima

Denis Van Dam je ekspert u oblasti ljudskih prava, humanitarne pomoći, integracija izbeglica i interno raseljenih lica i podrške lokalnim procesima intergacija, sa višegodišnjim iskustvom na poziciji vođe tima na programima post-konfliktne rekonstrukcije u Istočnoj Evropi i Južnoj Americi, često u kompleksnim i konfliktnim okolnostima. Pored toga, sposobnost da se lako prilagodi različitim političkim, socijalnim i kulturološkim uslovima i veliko iskustvo u radu na terenu, za Ujedinjene nacije i Evropsku uniju, pomažu mu da uspešno vodi projekte.

kancelarije-zoran-popovic

Zoran Popović

Ključni ekspert 2

Advokat sa više od 17 godina relevantnog iskustva u zaštiti prava raseljenih lica i izbeglica, uključujući bogato iskustvo stečeno na projektima Evropske unije, Ujedinjenih nacija i drugih donatora koji su se odnosili na zaštitu ove ugrožene populacije. Poseduje dragoceno radno iskustvo na teritoriji Kosova i Metohije nakon 1999. godine, u oblasti zaštite ljudskih prava i pravne podrške raseljenim licima i manjinskim zajednicama. Posebno se posvetio direktnom pravnom zastupanju raseljenih lica u mestu njihovog porekla, sa izveštavanjem i praćenjem kršenja osnovnih prava na svim nivoima.

kancelarije-vladimir-mojsilovic

Vladimir Mojsilović

Stariji pravni savetnik

Nakon završenih studija prava, stručnu karijeru je započeo u pravosuđu, gde je bio zaposlen do 2011. godine, između ostalog i na poziciji pomoćnika Višeg javnog tužioca. Od 2012. godine do danas angažovan je na projektima Evropske unije za besplatnu pravnu pomoć izbeglicama, interno raseljenim licima i povratnicima, u kancelariji u Beogradu, u svojstvu pravnog savetnika. Advokaturom se bavi od 2015. godine, kada je, nakon polaganja advokatskog ispita, upisan u Imenik advokata Advokatske komore Beograda.

kancelarije-nikola-radosavovic

Nikola Radosavović

Stariji pravni savetnik

Advokat iz Beograda, član Advokatske komore Beograda i Advokatske komore Srbije od 2000.godine. Zastupao je u parničnim, krivičnim i upravnim predmetima, pred najvišim sudovima u Srbiji, sudovima sastavljenim od međunarodnih sudija i Evropskim sudom za ljudska prava. Njegova praksa uključuje rad na ratnim zločinima, ljudskim pravima i u postupcima privatizacije. Objavio je nekoliko članaka.

kancelarije-mia-sofijanic

Mia Fukuda Sofijanić

Mlađi pravni savetnik

Završila master akadamske studije prava sa temom “Privremene mere Evropskog suda za ljudska prava” i osnovne studije prava na Pravnom fakultetu u Beogradu. Kao član tima Pravnog fakulteta u Beogradu, koji je osvojio prvo mesto na nacionalnom takmičenju iz međunarodnog humanitarnog prava, učestvovala na internacionalnom takmičenju “Jean- Pictet 2009“ u Evijanu, Francuska.

kancelarije-maja-lakusic

Maja Lakušić

Mlađi pravni savetnik

Rođena 1983. u Prištini, osnovnu i srednju školu završila u Leposaviću. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu 2012. godine. Karijeru pravnika započela je u Preduzeću za zaštitu imovine i održavanje objekata „Kolubara-Usluge“ iz Lazarevca, na poziciji Oranizatora pravnog poslovanja. Profesionalno se bavila odbojkom od 2001. do2011. godine. Govori engleski, grčki, španski i ruski jezik.

kancelarije-djordje-popic

Đorđe Popić

Pripravnik

Rođen u Sarajevu 1990. godine. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2016. godine. U septembru 2016. angažovan je kao advokatski pripravnik na Projektu “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji” koji sprovodi Evropska Unija.

kancelarije-adrian-hadzi-bulic

Adrian HadžiBulić

Pripravnik

Rođen je 1987. godine. Studije prava završio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Prvo radno iskustvo stekao je u advokatskoj kancelariji Nevenke Hadžibulić u Beogradu. Od novembra 2016. godine radi kao pripravnik u Kancelariji za besplatnu pravnu pomoć u Beogradu. Profesionalno je zainteresovan za oblast imovinsko-pravnih odnosa i ljudskih prava.

kancelarije-slobodan-milovanovic

Slobodan Milovanović

Pripravnik

Diplomirani pravnik, trenutno pohađa master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Volontirao je i radio u različitim organizacijama i na projektima koji se bave pravima Srba i drugih nealbanskih zajednica na Kosovu i Metohiji. Kao pripravnik, radio je i na projektu „Uključivanje Srba u privremene institucije samouprave na Kosovu“, koji je sprovodila Asocijacija srpskih pravnika Kosova i Metohije.

kancelarije-sanja-mikic

Sanja Mikić

Pripravnik

Studije prava završila na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu. Iskustva sticala volontiranjem u međunarodnoj studentskoj organizaciji AIESEC u periodu od godinu dana, na poziciji pravnog koordinatora. Prošla je obuku u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, koja se odnosi na rad institucija Evropske unije. Takođe, pohađala je letnju školu „Evropska konvencija o ljudskim pravima“ pod pokroviteljstvom Saveta Evrope. Dobitnik je prve nagrade na Sretenjskim besedama, kao i nagrade advokatske komore Čačka.

kancelarije-nikola-lazarevic

Nikola Lazarević

Pripravnik

Zvanje pravnika stekao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Nakon završenih osnovnih studija, sturčnu praksu završio je u agenciji za nekretnine „Menadžer“ i advokatskoj kancelariji „Sava Malešević“.