,

TIM PROJEKTA BESPLATNE PRAVNE POMOĆI U TURSKOJ

U cilju razmene iskustava u zbrinjavanju izbeglih lica i upozvanja sa funkcionisanjem besplatne pravne pomoći za ovu ugroženu grupaciju, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je studijsku turu u Turskoj. Tura, koja je održana od 30. septembra do 4. oktobra 2019. u saradnji sa lokalnim ekspertom, uključila je posete opštinama i udruženjima koja rade sa izgbelim licima, kao i centrima za prihvat ovih lica.

Prvi dan studijske ture tim besplatne pravne pomoći ugostila je Međunarodna organizacija plavog meseca- IBC“ koja je dala pregled krizne situacija sa sirijskim izbeglicama u Turskoj sa akcentom na pravnu pomoć za njih, izazove i probleme prilikom izgrađivanje posleratnih zajednica kao i osnovih humantiranih standarda. Tim je posetio Opštinu Kučukučekmence, humanitarni centar u ovoj opštini, Marmara urbani forum, opštinu Sultanbejli i centar za izbgelice u ovoj opštini.

Petnestočlani tim studijke ture, predvođen Ključnim ekspertom za pravna pitanja projekta Zoranom Popovićem, činilo je osam pravnih eksperata projekta besplatne pravne pomoći, pet predstavnik Kancelarije za Kosovo i Metohiju i dva predstavnika Komesarijata za izbeglice i migracije Vlade Republike Srbije.

Оva studijska tura druga je po redu koju projekat Evropske unije „Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika“ organizije za svoje pravne eksperte. U maju ove godine četrneast predstavnika projekta i Kancelarije za Kosovo i Metohiju se tokom petodnevne ture po Hrvatskoj upoznao sa loklanim mehanizom pravne pomoći i radom organizacija koje tu pomoć pružaju ugroženima.