Smederevo, 29.01.2018.

TERENSKA POSETA SMEDEREVU

Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 29. januara 2018. godine u kancelariji poverenka za izbeglice i migracije u Smederevu sa potencijalnim strankama koje imaju nerešene pravne probleme na Kosovu i Metohiji, a nisu u mogućnosti da posete neku od kancelarija projekta.

Tim se u kancelariji poverenika sastao sa tri raseljena lica sa KiM sa imovinsko-pravnim problema, kao i sa dva neraseljena lica koja vode postupak za naknadu štete protiv UNMIK-a, KFOR-a i PIK-a. Tim je popunio aplikacije i preuzeo dokumentaciju.

Nakon sastanaka u povereništvu, tim je obavio i jednu kućnu posetu teško pokretnom raseljenom licu, čija je imovina u Prizernu uzurpirana. Za njege je popunjena aplikacija i preuzeta dokumentacija za otvaranje predmeta.

Ova terenska poseta je druga po redu poseta Smederevu koju projekat realizuje u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije u Smederevu Ljiljanom Lazić.