Kragujevac, 23.02.2018.

TERENSKA POSETA KRAGUJEVCU

Mobilni pravni tim kancelarije projekta besplatne pravne pomoći u Kraljevu sastao se 23. februara 2018. godine u kancelariji poverenika za izbeglice i migracije u Kragujevcu sa jedanaest interno raseljenih lica koji imaju imovinsko-pravne probleme na Kosovu i Metohiji.

Jedanaest interno raseljenih lica sa KiM je ovom prilikom pravnom timu iznelo ukupno sedamnaest pravnih problema, od toga pet problema u vezi sa radnim sporovima, pet problema uzurpacije imovine na KiM, četiri u vezi sa oštećenom imovinom na KiM i tri zahteva za pribavljanje dokumentacije u mestima porekla.

Tim je za sve stranke popunio aplikacije za pružanje besplatne pravne pomoći i prikupio dostupnu dokumentaciju.
Ovo je druga terenska poseta Kragujevcu koju projekat “Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na snovu sporazuma o readmisiji” organizuje u saradnji sa povereništvom za izbeglice i migracije u Kragujevcu.