Novi Sad, 27.02-01.03.2017.

Projekat predstavio svoj rad na godišnjem sastanku poverenika

Projekat za zaštitu i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji učestvovao je na dvanaestom godišnjem sastanku sa gradskim i opštinskim poverenicima koji je organizovao Komesarijat za izbeglice i migracije 27.02.-01.03.2017. u Novom Sadu. Zoran Popović, viši pravni savetnik na projektu, predstavio je poverenicima i drugim zvanicama rad Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć i pozvao poverenike da podrže plan za mobilne timove projekta, koji će obilaziti opštine sa najvećim brojem ugroženih kako bi im predstavili kancelariju za besplatnu pravnu pomoć, upoznali ih sa njihovim pravima ili na licu mesta pružili besplatan pravni savet. Predlog za mobilne timove, kao i sama prezentacija Kancelarije za besplatnu pravnu pomoć, imala je pozitivan odjek i na veliko zadovoljstvo projekta, značajnu podršku poverenika.