Novi Sad, 27.02-01.03.2017.

PROJEKAT POZVAN NA GODIŠNJI RADNI SASTANAK KOMESARIJATA ZA IZBEGLICE I MIGRACIJE

Projekat za zaštitu i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji, koji finansira Evropska unija u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, pozvan je da učestvuje na dvanaestom godišnjem radnom sastanku sa gradskim i opštinskim poverenicima za izbeglice i migracije, koji organizuje Komesarijat za izbeglice i migracije od 27.02- 01.03.2017. u Novom Sadu. Projekat će 01.03.2017 imati priliku da, pored rada na pružanju pravne pomoći ugroženima, predstavi i svoj plan za oformljavanje mobilnih timova čiji cilj će biti da, u saradnji sa poverenicima, obilaze opštine sa najvećim brojem ugroženih u cilju informisanja i savetovanja povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji.