Beograd, 25.09.2018.

Projekat besplatne pravne pomoći predstavio poslednji tematski izveštaj

Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 25. septembra 2018. godine, prezentaciju nacrta Izveštaja „Posledice prenosa nadležnosti sa EULEX-a na lokalne institucije“.

Basil Henri, autor Izveštaja i nezavisni ekspert za društvena pitanja, predstavio je Izveštaj koji daje pregled uloge i utucaja EULEX-a, kao i posledice izmenjenog mandata i prenosa nadležnosti sa EULEX-a na lokalne institucije na Kosovu i Metohiji.

Skup, kome su prisustvovali predstavnici UNHCR-a, OEBS-a, Komesarijata za izbeglice i migracije, Kancelarije za Kosovo i Meothiju i relevatnih udruženja, otvorio je ključni ekspert projekta Zoran Popović. Pored viših pravnih savetnika na projektu Vladimira Mojsilovića i Jasmine Županjac, koji su kroz primere na terenu ukazali na značaj EULEX-a na KiM, prisutnima se obratio i šef grupe za pravosuđe Kancelarije za KiM Igor Popović.

Tematski izveštaj „Posledice prenosa nadležnosti sa EULEX-a na lokalne istitucije“ poslednji je tematskih izveštaj koji je aktuelni projekat besplatne pravne pomoći predstavio. Za vreme mandata ovog projekta izrađeno je i predstavljeno ukupno devet tematskih izveštaja koji se osvruću na dugogodišnje probleme raseljenih Srba sa Kosova i Metohije i insitutcionalne prepreke koje im stoje na putu ka ostvarivanju osnovih ljudskih prava.