Beograd, 08.05.2018.

Projekat besplatne pravne pomoći predstavio nacrt izveštaja „Medijacija na Kosovu i Metohiji“

Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u utorak, 8. maja 2018. godine prezentaciju nacrta izveštaja i panel diskusiju na temu „Medijacija na Kosovu i Metohiji“.

Blažo Nedić, ekspert za društvena pitanja sa višegodišnjim iskustvom medijatora, predstavio je Izveštaj koji daje pregled pravnog okvira za primenu medijacije na Kosovu i Metohiji, osnovna načela i principe medijacije definisane zakonima i podzakonskim aktima, kao i osnovne informacije o primeni medijacije u okviru pravosudnog sistema, tzv. Kosovske agencije za imovinu i pravnih fakulteta, kao i najznačajnije projekte međunarodnih organizacija i organizacija civilnog društva aktivnih na Kosovu i Metohiji.

Sedmoj po redu panel diskusiji koju projekat besplatne pravne pomoći organizuje, pored predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i projekta, prisustvovali su i predstavnici UNHCR-a, udruženja koja rade sa IRL sa KiM i eksperti projekta.