,

PREDSTAVLjEN TEMATSKI IZVEŠTAJ O PRAVNIM PROBLEMIMA I STATUSU IZBEGLICA

Tematski izveštaj „Izbeglice- pravna pomoć na putu trajnog rešavanja i ostvarivanja prava“ predstavili smo u okviru panel diskusije koju smo organizovali 3. novembra 2021. godine u Beogradu.

Skup je otvorio pomoćnim direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Igor Popović, ističući značaj rada projekta u osnaživanju ciljnih grupacija. Projektni stručnjak za saradnju sa loklanim zajenicama i autor izveštaja Maja Simeonovska predstavila je analizu najčešćih pravnih problema izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i moguća rešenja koja bi mogla da omoguće njihovu integraciju i ostvarivanje osnovnih ljudskih prava.

Jedna od panelista bila je Ružica Banda, predstavnica misije OEBA-a u Srbiji, koja je predstavila Regionalni program stambenog zbrinjavanja i rezultate koje je program ostvario do sada.

„Činjenica je da se izbeglice nalaze u jednoj zemlji, a svoja prava potražuju u drugoj ili moraju pribaviti relevantne dokaze kako bi imali pristup pravima u zemlji u koju se integrišu. To podrazumeva praćenje razvoja pravnog sistema u zemljama u okruženju. S obzirom da se najčešće radi o ugroženim grupama, to nije moguće, a nemaju ni pravno obrazovanje da to sami isprate. Tako da je pravna pomoć i dalje neophodna naročito u smislu informisanja korisnika o tome kako da ostvare svoja prava i koji su nadležni organi kako u Srbiji tako i u zemljama porekla, kao i za pribavljanje potrebne dokumentacije”, ovom prilikom izjavila je Ružica Banda.

Prisutnima se obratio i viši savetnik za razvoj kapaciteta projekta Dragan Gavrilović, koji je dao konkretne primere sa terena sa kojima se pravni tim projekta susretao.

Pored predstavnika projekta i Kancelarije za Kosovo i Metohiju, skupu su prisustvovali i predstavnici udruženja izbeglica, UNCR-a i Ekumenske humanitarne organizacije (EHO).

Tematski izveštaji spadaju u aktivnosti projektnog tima i spoljnih saradnika koji se bave zaštitom ljudskih i svojinskih prava interno raseljenih lica sa KiM, izbeglica i povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji. Ovi izveštaji, koji imaju za cilj da bace svetlo na neke od najučestalijih problema ciljnih grupacija projekta i iznesu potencijala rešenja, redovno se razmatraju na tematskim radnim grupama- panel disuskijama.

Tematski izveštaj „Izbeglice- pravna pomoć na putu trajnog rešavanja i ostvarivanja prava“ možete pogledati na OVDE.