Beograd, 19.02.2018.

Predstavljen nacrt Izveštaja „Pristup pravdi“

Projekat Evropske unije „Zaštita i unapređenje imovinskih prava raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, čiji je korisnik Kancelarija za Kosovo i Metohiju, organizovao je u ponedeljak, 19. februara 2018. godine prezentaciju nacrta izveštaja „Pristup pravdi“ i panel diskusiju na temu mogućnosti interno raseljenih lica da pomoću dostupnih mehanizama pravosuđa na KiM ostvare osnovna ljudska prava.

Nemanja Ilić, ekspert za društvena pitanja, predstavio je Izveštaj koji se bavi suštinskim problemima koji se vezuju za pravo na pristup pravdi na teritoriji Kosova i Metohije, kako u svom užem obliku, koje se odnosi na prava na iznošenje „predmeta pred sud“, tako i drugim pojavnim oblicima u kojima se javlja pravo na pristup pravdi.

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Zoran Bojović otvorio je panel diskusiju pozdravljajući goste i ističući da pristup pravdi, kao osnovno ljudsko pravo, mora biti dostupan svima. Bojović je takođe predstavio i dosadašnje rezultate projekta u pružanju besplatne pravne pomoći ugroženim grupacijama.

Prisutnima se obratio i Igor Popović, rukovodilac Grupe za pravna pitanja u Kancelariji za Kosovo i Metohiju, navodeći mehanizme pravosuđa koji su dostupni nealbanskom stanovništvu na KiM i kako su se kroz primere oni pokazali neefikasnim u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava ugorženih.

Pravni savetnici na projektu Žarko Gajić, Vlastimir Petrović i Zoran Popović predstavili su svoja iskustva sa sudskim i kvazisudskim organima na KiM i prepreke sa kojima se svakodnevno susreću zastupajući interno raseljena lica pred ovima organima.

U zaključku diskusije istaknuto je da postoje nove tendencije u praksi Evropskog suda za ljudska prava koje bacaju potpuno novo svetlo na pitanje mogućnosti podnošenja tužbe za naknadu štete Evropskom sudu za ljudska prava od strane lica koja su pretrpela povredu ljudskih prava na prostoru Kosova i Metohije.

Značaj teme petog po redu izveštaja i panel diskusije u okviru aktuelnog projekta besplatne pravne pomoći interno raseljenim licima, izbeglicama i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji, ogleda se u činjenici da se pristup pravdi kvalifikuje kao fundamentalno pravo u okviru ljudskih prava, kojima Evropska unija posvećuje posebnu pažnju. U ovoj panel diskusiji, pored predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju i projekta, učestvovali su i predstavnici Misije OEBS na KiM, UNMIK-a, Komesarijata za izbeglice i migracije i udruženja IRL „Sveti Spas“