,

Pravni tim u Crnoj Gori

tudijsku posetu Crnoj Gori oragnizovali smo od 5-7. oktobra 2022. godine. Tokom ove trodnevne studijske posete predstavnici Kancelarije za KiM i projekta sastali su se sa predstavnicima institucija i organizacija relevantnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji i rešavanje njihovih statusnih pitanja.

Prvog dana posete tim se sastao sa predstavnikom udruženja građana „Građanska alijansa“, koje takođe sprovodi donatorske projekte za one pogođene migracijama. Drugi dan održani su sastanci sa prdstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova, Ministastva rada i socijalne politike, IOM-a, UNHCR-a i HELP-a. Pored rešavanja kompleksnih statusnih pitanja raseljenih, tema sastanaka bilo je i sprovođenje Regionalnog programa za stambeno zbrinjavanje u Crnoj Gori. Poslednji dan posete bio je predviđen za sastanak za predstavnicima Crvnog krsta.

Ovo je peta po redu studijska poseta koju projekat besplatne pravne pomoći organizuje kako bi se kroz razmenu iskustava i dobrih praksi sa zemljama regiona unapredio sistem podrške ciljnim grupama projekta. Tokom ovog mandata, organizovane su posete i Hrvatskoj, Turskoj, Bosni i Hercegovini i Severnoj Makedoniji.