,

PRAVNI TIM PONOVO U PROKUPLJU

Pravni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći organizovao je u saradnji sa poverenikom sa izbeglice i migracije u Prokuplju drugu terensku posetu ovom gradu. Tokom ove terenske posete, održane 15. oktobra 2019. godine, timu se obratilo sedam potencijalnih klijenata sa pravnim problemima za koje im treba asistencija.

Dva povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji se obratila su se pravnom timu sa zahtevom za pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i državljanstva za sebe i svoje porodice, dok je četvoro zatražilo pomoć za upis u matične knjige rođenih Republike Srbije. Raseljeno lice sa Kosova i Metohije zatražilo je pravnu pomoć povodom uzurpiranog stana u Prištini. Tim je prikupio neophodne podatke i popunio zahteve za pružanje pravne pomoć za sve koji se su tokom ove posete izneli svoje pravne probleme.

U julu ove godine mobilni tim niške kancelarije se u Prokuplju sastao sa pet stranaka za koje je popunjena aplikacija za pružanje pravne pomoći ili im je dat usmeni pravni savet.

Tokom ove terenske posete, pravni savetnici Vladana Savić i Dragan Gavrilović dali su izjave o radu projekta za portal Grada Prokuplja, koji je napravio kratku reportažu o projeku u svom biltenu. Reportažu možete pogledati OVDE.