,

PRAVNI TIM NIŠKE KANCELARIJE U KNJAŽEVCU

Pravni savetnici projektne kancelarije u Nišu Vladana Savić i Dragan Gavrilović posetili su 27. decembra 2021. godine izbeglice i interno raseljena lica koja je potrebna pravna pomoć u Knjaževcu.

Tokom ove terenske posete tim se u prostorijama Regionalnog centra za obrazovanje sastao sa devet izbeglica iz Republike Hrvatske koji su potražili pravnu pomoć povodom pribavljanja izvoda iz matičnih knjiga rođenih, državljana ili venčanih i uverenja o jedinstvenom matičnom broju. Pored izbeglica, svoj pravni problem ovom prilikom izložilo je i jedno interno raseljeno lice iz Uroševca, čija zemlja se trenutno bespravno koristi.

Nakon sastanaka održanih u Regionalnom centru za obrazovanje, pravni savetnici su posetili i dve izbeglice sa sadašnjim prebivalištem u selu Kalna kod Knjaževca. Bračni par izbegao iz Hrvatske zatražio je pravnu pomoć u vezi sa pribavljanjem izvoda iz matične knjige rođenih i državljana i uverenja o JMBG.