,

PRAVNA POMOĆ ZA POVRATNIČKE PORODICE IZ SUBOTICE I BAJMOKA

Mobilni tim beogradske kancelarije projekta besplatne pravne pomoći posetio je 14. avgusta 2019. godine povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Subotici i Bajmoku.

Dvočlani pravni tim, koga su činili viši pravni savetnik Vladimir Mojsilovići i mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić, sastao se sa tri povratničke porodice koje su se projektu obratile za pomoć u pribavljanju ličnih dokumenata, odnosno upisa u matične knjige. Ovom prilikom, tim je popunio osam aplikacija za pružanje besplatne pravne pomoći.

Ova poseta organizovana je u saradnji sa udruženjem građana „Edukativni centar Roma“ iz Subotice, sa kojim je projekat potpisao Sporazum o saradnji u maju ove godine. Pored ovog udruženja, projekat je potpisao Sporazume sa još četiri udruženja koja rade sa Romskom populacijom u cilju ostvarivanja kontakta sa povratnicima kojim je pravna pomoć potreba kako bi se integrisali u svoje okoline nakon povratka.