Beograd, 06.-09.06.2017.

POČEO ČETVRTI TRENING ADVOKATSKIH PRIPRAVNIKA

Četvorodnevni, četvrti po redu, trening advokatskih pripravnika projekta besplatne pravne pomoći počeo je danas. Pripravnicima će predavanja iz oblasti međunarodnog javnog prava i privatnog prava, uticaja međunarodnih normi u postupcima pred sudovima na Kosovu i Metohiji i statusa i prijema povratnika držati predstavnik Komesarijata za izbeglice i migracije, docenti univerziteta u Prištini i pravni savetnici sa projekta.

Ovaj trening deo je programa usavršavanja mladih pravnika, poreklom sa Kosova i Metohije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, angažovanih na projektu „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“ iz oblasti zaštite osnovnih ljudskih prava ugroženih grupacija.