,

Otvorena vrata za readmisante u Vladičinom Hanu

U saradnji sa udruženjem građana „Udruženje Roma intelektualaca“, projekat besplatne pravne pomoći ogranizovao je 27. maja 2020. godine Otvorena vrata za povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji na teritoriji Opštine Vladičin Han.

Skup je otvorio rukovodilac za pravna pitanja projekta Zoran Popović poželeviši dobrodošlicu pristunima, nakon čega su stručnjak za readmisiju Ivana Adrejević i pravni savetnik Aleksandra Ordić predstavile mandat i aktivnosti projekta i objasnile pravne probleme sa kojime se ova grupacija suočava i kako projekat može da im pomogne u rešavanju tih problema. Ovom prilikom, prisutnima se obratio i predsednik udruženja Januš Kurtić ističići značaj rešavanja problema pribavljanja osnovnih ličnih dokumenata, kao i pravovremeno pružanje relevatnih informacija onima koji su vraćeni iz zemalja Evropske unije (EU) u Republiku Srbiju (RS) bez ličnih dokumenata, pozvanja sistema RS, koji često nisu ni upisani u matečne knjige RS i ne govore srpski jezik.

Nakon obraćanja, pravni savetnik Aleksandra Ordić održala je sastanke sa šest novih potencijalnih korisnika projekta, kao i sa tri korisnika projekata čiji postupci su u toku.

Projekat besplatne pravne pomoći organizovao je u predhodnom periodu dva ovakva skupa, u Srbobranu i Beočinu, a u planu je organizovanje otvorenih vrata i u drugim opštinama širom Srbije u kojima je procenjeno da stanuje već broj intero raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji.