,

Otvorena vrata za besplatnu pravnu pomoć u opštini Beočin

U organizaciji projekta besplatne pravne pomoći i opštine Beočin, 27. februara 2020. godine održan je otvoreni javni skup, pod nazivom Otvorena vrata, za sve izbeglice, interno raseljena lica i povratnike po sporazumu o readmisiji koji su registrovani i žive na teritoriji ove opštine.

Cilj Otvorenih vrata bio je da se svi zainteresovani obaveste o pravnoj pomoći koju projekat besplatno pruža ovim grupacijama kako bi rešili pravne probleme nastale kao posledica njihovog migracionog statusa. Uz to, svim prisutnima bilo je omogućeno da u privatnosti izlože svoje pravna probleme pravnim savetnicima projekta koji su ovom prilikom bili u Beočinu.

U uvodnom delu su se građanima okupljenim u svečanoj sali opštine Beočin obratili rukovodilac opštinskog odeljenja za imovinske, opšte i zajedničke poslove Branislava Milojević i pravni savetnici na projektu advokati Vladimir Mojsilovic i Mia Fukda Sofijanić. Predstavljeni su svi napori i planovi opštine Beočin usmereni ka pomoći povratnicima i raseljenim licima, kao i konkretni primeri i rezultati pomoći koje projekat besplatne pravne pomoći pruža ovim ugroženim grupama.

Ovom skupu prisustvovalo je preko 40 zainteresovanih građana Beočina koji imaju status jedne od ove tri grupe korisnika pravne pomoći, dok su sa desetoro njih održani pojedinačni sastanci sa pravnim savetnicima projekta, tokom kojih su dati pravni saveti i otvorene aplikacije za dalje pružanje besplatne pravne podrške.