,

ODRŽANA PETA OBUKA ZA MLAĐE PRAVNE SAVETNIKE

Deset mlađih pravnih savetnika prisustvovalo je peta obuci koju je projekat besplatne pravne pomoći organizovao od 11-12. juna 2020. u Vrnjačkoj Banji.

Tokom ove obuke, koju je otvorio vođa projektnog tima Radoš Dabetić, advokati na projektu Vladimir Mojsilović i Mia Fukuda Sofijanić, predstavili su polaznicima rad Kosovske agencije za privatizaciju i Specijalne komore Vrhovnog suda u Prištini. Polaznici su imali i dve vežbe – preduzimanje pravnih radnji u predmetu.

Ekspert za reamisiju Ivana Andrejević predstavila je kolegama kako saradnja sa lokalnim udruženjima olakšava i osnažuje pružanje pravne pomoći povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji.

Dvodnevna obuka deo je aktivnosti projekta Evropske unije “Pružanje pravne pomoći I informacija neophodnih za zašttitu I ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica I povratnika” koje imaju za cilj da osposobe mlade stručnjake za rad sa ovim ugroženim grupacijama kako bi ovaj vid pomoći bio odriživ i uvek dostupan onima kojima je pravna pomoć potrebna.