,

ODRŽANA OBUKA ZA MLAĐE PRAVNE SAVETNIKE

Jedanaest mlađih pravnih savetnika prisustvovalo je obuci koju je organizivao projekat besplatne pravne pomoći organizovao od 26-28. juna 2019. na Zlatiboru.

Obuka, koju su održali viši pravni savetnik Vladimir Mojsilović i mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić, obuhvatila je teme relevantne za mandat Projekta, kao što su: međunarodni standardi ljudskih prava i Evropski sud za ljudska prava, procesno pravo primenjivo na KIM-u, podnesci u parničnom i krivičnom postupku.

Ekspert za reamisiju Ivana Andrejević i mlađi pravni savetnik Jelena Milošević prestavile su kolegama prava povratnika po sporazumima o readmisiji i njihove probleme na terenu, kao i proces inkluzije povratnika- Roma, Ašalija i Egipćana na KiM-u.

Trodnevna obuka održana na Zlatiboru deo je aktivnosti projekta Evropske unije “Pružanje pravne pomoći I informacija neophodnih za zašttitu I ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica I povratnika” koje imaju za cilj da osposobe mlade stručnjake za rad sa ovim ugroženim grupacijama kako bi ovaj vid pomoći bio odriživ i uvek dostupan onima kojima je pravna pomoć potrebna.