Beograd, 03.02.2017.

Održan uvodni seminar u obuku advokatskih pripravnika

2. februara 2017. u Beogradu, u sklopu Projekta za zaštitu i unapređenje imovinskih prava interno rasljenih lica, izbeglica i povratnika po readmisiji, finansiranom od strane Evropske unije u saradnji sa Kancelarijom za Kosovo i Metohiju, počeo je uvodni seminar u obuku advokatskih pripravnika Projekta. Na seminaru koji će trajati dva dana, pripravnicima će se obratiti pravni stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom u zastupanju i zaštiti prava ugroženih, kao i predstavnici relevantnih institucija na Kosovu i Metohiji. Program usavršavanja advokatskih pripravnika, poreklom sa Kosova i Metohije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ima za cilj da pripremi ove mlade stručnjake da samostalno nastave da rade na zaštiti osnovnih ljudskih prava ugroženih lica.