Beograd, 07.07.2017.

Održan redovni sastanak pravnih savetnika projekta besplatne pravne pomoći

Sastanak starijih i mlađih pravnih savetnika projekta besplate pravne pomoći održan je 07. jula 2017. u Beogradu. U cilju prezentovanja dosadašnjih rezultata projekta, najava planiranih aktivnosti i pronalaženja rešenja za izazove sa kojima se projekat do sada susretao na terenu, okupili su se pravni savetnici iz svih projektnih kancelarija

Pored redovne agende, pravni savetnici su imali priliku da se upoznaju sa prototipom nove baze podataka, kreirane isključivo za potrebe projekta, koja će doprineti lakšem i preciznijem vođenju evidencije, statistike i efikasnijem praćenju statusa slučajeva.

Sastanci svih pravnih savetnika održavaju se redovno u cilju bržeg i transparentnijeg protoka informacija, međusobnih stručnih konsultacija i efikasnijeg pružanja besplatne pravne pomoći korisnicima projekta.