,

NASTAVLjENA OBUKA ZA PRAVNIKE NA PROJEKTU

U cilju daljeg usavršavanja i unapređivanja znanja pravnih služebika i mlađih pravnih savetnika, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je 12. i 13. decembra 2019. godine na Kopaoniku treću obuku na temu zaštite ljuskih prava i pružanja pravne pomoći raseljenima sa Kosova i Metohije, izbeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i readmisantima.

Prvi dan ove dvodnevne obuke bio je posvećen povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji. Viši pravni savetnik Vladimir Mojsilović otvorio je trening i predstavio polaznicima sporazume o readmisiji, nakon čega su projektni stručnjaci za readmisiju Ivana Andrejević i Marija Perić predstavile status readmisanata i probleme sa kojima se susreću u ostvarivanju svojih prava u Srbiji.

Fokus drugog dana obuke bio je na pravnim problemima interno raseljenih lica. Pravni savetnici na projektu Jasmina Županjac i Mia Fukuda Sofijanić održale su predavanje o uspostavljanju i radu Direkcije za stambena i imovinska pitanja i njene naslednice Kosovske agencije za imovinu.

Pored polaznika, obuci su prisustvovali i predstavnici Kancelarije za Kosovo i Metohiju, a Danijel Pantić, direktor Evropske konsalting grupe, predvodnice konzorcijuma koji sprovodi projekat, posetio je obuku kako bi pozdravio polaznike i predavače i iskazao svoje zadovoljstvo organizacijom obuke, kao i generalnim napretkom projekta.