,

NASTAVLjENA OBUKA ZA PRAVNIKE NA PROJEKTU

U cilju daljeg usavršavanja i unapređivanja znanja pravnih služebika i mlađih pravnih savetnika, projekat besplatne pravne pomoći organizovao je 20. i 21. maja 2020. godine u Vrnjačkoj Banji četvrtu obuku na temu zaštite ljuskih prava i pružanja pravne pomoći raseljenima sa Kosova i Metohije, izbeglicama iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i readmisantima.

Ova dvodnevna obuka bila je posvećen povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji, pojmu i sticanju državljanstva i ličnim dokuimentima građana. Viši pravni savetnik Vladimir Mojsilović prezentovao polaznicima treninga nadležnosti, organizaciju u rad Posebne komore Vrhovnog suda u Prištini.

Projekat besplatne pravne pomoći je prvu ovakvu obuku održao u junu 2019. godine na Zlatiboru, a do kraja projekta biće održano još najmanje tri ovakva treninga.