Jagodina, 25.05.2018

MOBILNI TIM POSETIO IRL U JAGODINI

Mobilni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sastao se 25. maja 2018. godine u Jagodini sa jedanaeast interno raseljenih lica sa Kosova i Metohije.

Tim, koji se sastojao od mlađeg pravnog savetnika Dragana Gavrilovića i pripravnika Miljane Đorđević i Bogdana Naskovića, saslušao je pet interno raseljenih lica koja su se prvi put obratila projektu u vezi sa svojim pravnim problemima, koji se većinom tiču uništene ili uzurpirane imovine na KiM. Tim je popunio pet zahteva za pružanje besplatne pravne pomoći i preuzeo postojeću dokumentaciju od novih stranaka.

Ovom prilikom tim se sastao i sa raseljenim licima koje projekat već zastupa u šest predmeta koji se tiču imovine na KiM radi dopune dokumentacije i potpisivanja punomoćja i ugovora o zastupanju.

Projekat besplatne pravne pomoći organizovao je terensku posetu Jagodini u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije u ovoj opštini, a u cilju pružanja besplatne pravne pomoći raseljenima sa Kosova i Metohije koji nisu u mogućnosti da posete najbližu kancelariju projekta.