Jagodina, 17.03.2017.

Mobilni tim Besplatne pravne pomoći organizovao terensku posetu u Jagodini

U petak, 17. marta 2017. godine Projekat pravne pomoći organizovao je terensku posetu u saradnji sa opštinskim poverenikom Komesarijata za izbeglice i migracije za Opštinu Jagodina. Mobilni tim projekta održao je otvoreni sastanak u kancelariji poverenika na kome su ugrožena lica, većinom interno raseljena iz opština Uroševac, Dečani, Gnjilane, Vitina i Peć, imala prilike da svoj pravni problem izlože pravnicima zaposlenim na projektu. Projekat će održati terenske posete i u drugim opštinama sa velikim brojem interno rasljenih lica, izbeglica ili povratnika po osnovu sporazuma o readmisiji, sa ciljem da onima koji iz zdravstvenih, finansijskih ili drugih razloga nisu u mogućnosti da posete neku od kancelarija projekta pruži priliku da iznesu svoj pravnim problem.