Kancelarija

VRANjE

Đure Jakšića 1

kancelarije-vasilije-arsic

Vasilije Arsić

Stariji pravni savetnik

Rođen je 1964 godine na Kosovu i Metohiji. Pravni fakultet završio je u Skoplju 1990. godine, a pravosudni ispit je položio u Beogradu 1995. godine. Nakon završenih osnovnih studija, radio je u Sudu za prekršaje u Gnjilanu, a zatim u Ministrstvu unutrašnjih poslova na suzbijanju privrednog kriminala. Advokatsku kancelariju je otvoorio 2014. godine u Gnjilanu i od tada zastupa većinom Srbe na Kosovu i Metohiji.

kancelarije-maja-simeonovska

Maja Simeonovska

Mlađi pravni savetnik

Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član Advokatske Komore Beograda. Tokom svog profesionalnog razvoja angažovana na projektima u oblasti izbeglištva, raseljeništva, povrata na osnovu sporazuma o readmisiji, azila, kao i opštih migracija. Posvećena radu na pitanjima od značaja za položaj i zaštitu prava migranata. Poseduje široko iskustvo u pružanju pravnih saveta i pomoći i pronaleženju mogućih, adekvatnih i efikasnih rešenja.

kancelarije-miljana-mladenovic

Miljana Mladenović

Pripravnik

Završila Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, u roku, sa prosečnom ocenom studiranja 9,07. Radila kod advokata dva meseca. Pratila, radila i obrađivala predmete za sve vrste postupaka – krivične, parnične, vanparnične i upravne. Radila analize predmeta, kao i pisanje raznih vrsti podnesaka za svaku od navedenih vrsta postupaka. Dobro vlada engleskim jezikom.

kancelarije-aleksandra-ordic

Aleksandra Ordić

Pripravnik

Rođena 1981 godine u Vranju. Diplomirala na pravnom fakultetu u Nišu. Radila u Gradskoj upravi Grada Vranja, u imovinsko-pravnoj službi , na poslovima eksproprijacije zemljišta, nakon čega je položila stručni ispit. Ima pet godina radnog iskustva na administrativnim poslovima u privatnom sektoru.