Prijem stranaka

NVO RASKRŠĆE

Kneza Lazara 66 (Tržni centar, II. sprat), Gračanica

kancelarije-vlastimir-petrovic

Vlastimir Petrović

Stariji pravni savetnik

Rođen 1963 godine u Gnjilanu, Pravni fakultet u Prištini završio je 1988 godine. U svojoj karijeri radio je na radnom mestu sekretara srednje škole, direktora pravne divizije duvanske indstrije Gnjilane, zatim u UNMIK administraciji, NVO Američki komitet za izbeglice i Norveški savet za izbeglice. Advokaturom se bavi od 2005. godine.

kancelarije-nenad-trajkovic

Nenad Trajković

Mlađi pravni ekspert

Rođen 1978. godine u Kosovom Polju, a Pravni fakultet završio 2004. godine na Univerzitetu u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitorivici. Od 2005. godine radio u različitim nevladinim organizacijama, a na projektima pravne pomoći radi od 2011. godine. Volontirao je za Kancelariju za Kosovo i Metohiju u periodu od 2015. do 2016. godine. Završtio je obuku OEBS-a za pružanje pravna pomoći i ATRC-a za stratešku litigaciju.

kancelarije-djordje-djordjevic

Đorđe Đorđević

Mlađi pravni ekspert

Rođen je 1985. godine U Prištini. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Zvanje mastera pravnih nauka stekao je 2011. godine. Godinu dana kasnije stekao je i zvanje specijaliste za terorizam, organizovani kriminal i korupciju na Pravnom fakultetu u Beogradu, kao i zvanje rezervnog oficira Vojske Srbije na Vojnoj akademiji u Beogradu. Po završetku osnovnih studija radio je u pravosudnim i administrativnim institucijama privremene samouprave na Kosovu i Metohiji. Pre početka rada na projektu besplatne pravne pomoći, obavljao je funkciju Sekretara privremenog organa opštine Lipljan.

kancelarije-jovana-filipovic

Jovana Filipović

Pripravnik

Pravni fakultet Univerziteta u Prištini, sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, završila je 2015. godine, nakon čega je na istom univerzitetu upisala master studije. Stručnu praksu je završila u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici, sudska jedinica Gračanica. Odmah nakon završenih osnovnih studija, u septembru 2015. godine, počela je da stažira u advokatskoj kancelariji u cilju sticanja uslova za polaganje pravosudnog ispita koji je položila 2017. godine u Prištini.

kancelarije-ivan-jankovic

Ivan Janković

Pripravnik

Rođen 1990. godine u Tuzli. Nakon završene srednje škole, šest meseci je stažirao u Opštini Kosovo Polje. Osnovne studije završio je na Pravnom fakultetu u Prištini. Volonotirao je u nevladinim organizacijama „Ruka –Ruci” i „IMSK” na poslovima rukovođenja projektima, predavanjima iz oblasti prava, sa fokusom na prava manjina, pisanju ugovora i drugih pravnih akata.