Kancelarija

NIŠ

Strahinjića Bana 8

kancelarije-zarko-gajic

Žarko Gajić

Stariji pravni savetnik

Rođen u Prištini, gde je završio gimnaziju i Pravni fakultet. Od 1983. je radio u Okružnom tužilaštvu u Prištini. Izabran je za sudiju Opštinskog suda u Prištini 1985. godine, a tu funkciju je obavljao do 1994. godine, kada je prešao u advokatsku profesiju. Od 2003. godine do 2005. godine, obavljao je funkciju Upravnika kazneno popravnog zavoda u Nišu. Trenutno se bavi advokaturom i upisan je u komoru advokata Kosova.

kancelarije-vladana-savic

Vladana Savić

Mlađi pravni savetnik

Rođena u Prizrenu, zvanje diplomiranog pravnika stekla na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini. Karijeru je počela u firmi „Bir Komerc“ na poziciji pravnika. Obavila je pripravnički staž u advokatskoj kancelariji Ivone Antić u Nišu.

kancelarije-dragan-gavrilovic

Dragan Gavrilović

Pripravnik

Rođen je u Nišu, gde je i završio Pravni fakultet. Tokom višegodišnjeg iskustva na poziciji Šefa službe pravnih i opštih poslova, imao je više od 500 zastupanja pred sudovima u Nišu i više od 600 postupaka pred inspekcijskim organima. Trenutno pohađa master studije na Ekonomskom fakultetu u Nišu.

kancelarije-miljana-djordjevic

Miljana Đorđević

Pripravnik

Rođena u Prizrenu, a studije prava završila na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu. Angažovana na poziciji pripravnika u projektnoj kancelariji u Nišu.