Kancelarija

KRALjEVO

Hajduk Veljkova 1/2

kancelarije-jasmina-zupanjac

Jasmina Županjac

Stariji pravni savetnik

Diplomirani pravnik sa više od 20 godina radnog iskustva u radu sa izbeglicama i raseljenim licima na pružanju pravne pomoći u mestima njihovog porekla. Aktivno zastupa stranke pred sudskim i kvazisudskim organima na Kosovu i Metohiji poslednjih 10 godina.

kancelarije-nikola-lazic

Nikola Lazić

Mlađi pravni savetnik

Rođen je Prizrenu, a Pravni fakultet je završio u Kragujevcu. Svoje dugogodišnje iskustvo u struci sticao je na pravnim poslovima u međunarodnim i lokalnim institucijama. Pohađao je brojne seminare iz oblasti ustavnog, krivičnog i građanskog prava.

kancelarije-biljana-adrejevic

Biljana Adrejević

Pripravnik

Rođena 1975. godine u Kosovskoj Mitrovici, a Pravni fakultet završila u Prištini. Nakon završenih osnovnih studija, dve godine je radila u advokatskoj kancelariji u Kraljevu, a zatim na pravnim poslovima u firmi „Euro-stars“ i u Gradskoj upravi Grada Kraljeva u Odeljenju za izvršenje. Član je Upravnog odbora predškolske ustanove „Olga Jovičić Rita“.

kancelarije-jelena-milosevic

Jelena Milošević

Pripravnik

Rođena u Prištini, diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu 2013. godine. Položila pripravnički staž u advokatskoj kancelariji, Višem sudu u Kraljevu i Gradskoj Upravi. U Ekonomsko – trgovinskoj školi u Kraljevu na poziciji profesora predavala grupu pravnih predmeta. Član Upravnog odbora Turističke organizacije Kraljeva. Pohađala seminar u okviru kojeg je 2009. godine stekla sertifikat Paragraf Lex– a.