Licima izbeglim iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine obezbeđena je besplatna pravna pomoć u ostvarivanju prava u mestima iz kojih potiču u pretežno sledećim slučajevima:

  • Povraćaj i obnova imovine;
  • Stanarska prava;
  • Ostvarivanje prava na penziju.

Projektni tim za izbeglice koje se obrate projektu za pravnu pomoć besplatno obezbeđuje:

  • Pravne savete u pripremi pravne dokumentacije, tj. podnesaka (tužbe, žalbe i sl.) koji su im neophodni;
  • Pružanje pravnih saveta i relevantnih informacija;
  • Pripremi ovih lica za samostalno zastupanje pred sudovima i drugim institucijama.