Beograd, 12-14.07.2017.

Interaktivnom obukom do znanja i veština

Simulacije suđenja, testiranje poznavanja engleskog jezika i predavanje o međunarodnom javnom pravu, obeležili su petu redovnu obuku pripravnika angažovanih na projektu besplatne pravne pomoći.
Pripravnici su, za vreme trodnevnog treninga održanog od 12. do 14. jula 2017. godine u Beogradu, prošli niz radionica i slušali predavanje docenta Pravnog fakulteta u Prištini na temu međunarodnog javnog prava i uticaja međunarodnih normi na parnične postupke pred sudovima na Kosovu i Metohiji.
Vežbe simulacija parničnog i krivičnog postupka, koje su vodili stariji i mlađi pravni savetnici projekta, doprinele su boljem sagledavanju celokupnog postupka pred sudom. Stavljajući se u uloge zastupnika, sudija i tuženih, pripravnici su dobili preciznije uvide u pojedinačne uloge i bolje razumeli zadatke svakog učesnika postupka.
Pored teorijskog i radioničarskog dela obuke, organizovano je pisano i usmeno testiranje poznavanja engleskog jezika, a program narednih obuka će uključiti i upoznavanje sa pravnom terminologijom na engleskom jeziku.
Obuka pripravnika, kao važan segment programa projekta „Zaštita i unapređenje imovinskih prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji“, nastavlja se u semptembru, nakon kraće letnje pauze.