,

EVROPSKA UNIJA NASTAVLJA DA PRUŽA BESPLATNU PRAVNU POMOĆ INTERNO RASELJENIM LICIMA, IZBEGLICAMA I POVRATNICIMA NA OSNOVU SPORAZUMA O READMISIJI

Na uvodnoj info-sesiji projekta, održanoj danas u Beogradu, predstavljen je nastavak saradnje Vlade Republike Srbije i Evropske unije (EU) na polju zaštite osnovnih ljudskih prava interno raseljenih lica (IRL), izbeglica i povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji. EU će nastaviti da obezbeđuje besplatnu pravnu pomoć kroz zajednički projekat “Pružanje pravne pomoći i informacija neophodnih za zaštitu i ostvarivanje prava interno raseljenih lica, izbeglica i povratnika”.

Naredne dve godine IRL, izbeglice i povratnici imaće adekvatan pristup informacijama i efikasnu besplatnu pravnu pomoć kako bi ostvarili prava koja su im tokom predhone dve decenije bila uskraćena. Besplatana pravna pomoć uključivaće i zastupanje pred sudovima u mestma porekla IRL na Kosovu i Metohiji, koja će, uz pomoć projekta, imati priliku da povrate nezakonito zauzetu ili oštećenu i uništenu imovinu, kao i da ostvare druga uskraćena prava.
Tim koji sprovodi projekat je na info-sesiji predstavio projektne aktivnosti i rezultate koje će projekat težiti da ostvari tokom naredne dve godine, naglašavajući ključne pravne usluge koje će pružati ugroženim grupama. Na skupu se, u prisustvu predstavnika Delegacije EU u Srbiji, Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Komesarijata za izbeglice i migarcije, UNHCR-a, udruženja građana koje rade sa ciljnim grupacijama projekta i pravnih savetnika projekta, raspravljalo o glavnim izazovima i pristupu pružanja pravne pomoći ugroženima. Kako ovaj projekat predstavlja nastavak niza projekata, istaknuti su rezultati postignuti od početka sprovođenja ove vrste pomoći: otvoreno je preko 7.400 predmeta, 2.326 pokrenutih imovinskih postupaka pred osnovnim sudovima na KiM, 2.074 pokrenutih predmeta za ostvarivanje prava iz radnog odnosa pred Privremenom institucijom samouprave u Prištini Kosovkom agencijom za privatizaciju i 870.000 evra isplaćenih kao naknade od privatizacija društvenih preduzeća.

Advokati i pravni savetnici angažovani na projektu raspodeljeni su u šest projektnih kancelarija i na raspolaganju su građanima koji imaju status interno raseljenih lica, izbeglica ili povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji kako bi im pružili podršku u ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. Besplatan telefonski broj 0800 108 208 je aktivan radnim danima za pružanje informacija o pravnoj pomoći i zakazivanje sastanaka sa pravnim savetnicima.

Projekat je počeo sa radom u novembru 2019. godine kao nastavak niza projekata besplatne pravne pomoći koje Kancelarija za Kosovo i Methoji sprovodi uz finanskijsku podršku Evropske unije, koji implementira konzorcijum predvođen Evropskom konsalting grupom.