,

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA IZBEGLICE U NEGOTINU

Pravni tim niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći sproveo je 24. februara 2022. godine, u saradnji sa opštinskom upravom i lokalnim poverenikom za izbeglice i migracije, terensku posetu Negotinu.

Ovom prilikom, timu se obratilo sedam izbeglica iz Republike Hrvatske predstavljajući svoje nerešene pravne i statusne probleme nastale kao poslednica migracija. Problemi ovih potencijalnih korisnika projekta odnosili su se na pribavljanje izvoda iz matičnih knjiga rođenih i državljana, kao i potvrde o jedinstvenom matičnom broju iz mesta porekla. Takođe, pravni tim je pružio i pravne savete i relevante informacije u vezi sa stambenim zbrinjavanjem onima kojima još uvek ovaj problem nisu rešili.

Tokom terenske posete Negotinu, pravni tim otvorio je ukupno 17 predmeta koji su prosleđeni dalje u proceduru.