,

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ ZA IRL I IZBEGLICE U PARAĆINU

Pravni tim kancelarije projekta besplatne pravne pomoći u Nišu organizovao je 22. januara 2020. godine, u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije za Paraćin, terensku posetu za interno raseljena lica (IRL), izbeglice i povratnike na osnovu sporazuma o readmisiji u Paraćinu.

Tokom ove terenske posete, tim je održao ukupno devet sastanaka. Osam raseljnih lica se obratilo pravnom timu povodom imovinskih problema i pribavljanja dokumentacije na Kosovu i Metohiji, a jedno izbeglo lice zatražilo je pravnu pomoć za pribavljanje dokumenacije iz Bosne i Hercegovine koja mu je neophodna za ostvarivanje prava na porodičnu penziju. Pravni savetnici su nakon utvrđivanja pravnih problema prikupili neophodnu dokumentaciju i popunili prijave za pružanje besplatne pravne pomoći za potencijalne korisnike projekta iz Paraćina.

Tokom terenske posete u Paraćinu, tim se sastao i sa poverenikom za izbelice i migracije iz Ćuprije kome su predstavili mandat i aktivnosti projekta. Ovu terensku posetu su ispratili i lokalni mediji. Prilog možete pogledati OVDE.