,

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U PROKUPLJU

Pravni savetnici niške kancelarije projekta besplatne pravne pomoći Vladana Savić i Dragan Gavrilović sastali su se sa korisnicima i potencijalnim korisnicima projketa u sklopu terenske posete Prokuplju organizovane 23. jula 2019. godine.
Pravni savetnici su u ovoj terenskoj poseti dali usmene pravne savete i uputili na relevatne organizacije dva izbegla lica iz Republike Hrvatske i jednog povratnika na osnovu sporazuma o readmisiji. Ovom prilikom su takođe saslušali pravni problem i raseljenog lica iz Obilića, koji je zatražio pravnu pomoć u pribavljanju izvoda iz katastra nepokretnosti u Obiliću.
Povratnik na osnovu sporazuma o readmisiji se obratio pravnom timom za pomoć pri upisu četvoro dece rođene u Nemačkoj u matične knjige rođenih. Pravni tim će, nakon prikupljene odgovarajuće dokumentacije, otvoriti predmet i započeti postupak upisa u matičnu knjigu rođenih.
Ova terenska poseta, organizovana je u saradnji sa poverenikom za izbeglice i migracije u Prokuplju je deo je projektih aktivnosti koje imaju za cilj da besplatnu pravnu pomoć učine dostupnijom najugorženijima, koji zbog zdravstvenog ili materijalnog stanja nisu u mogućnosti da putuju do neke od projektnih kancelarija.