Mladenovac, 22.02.2018.

BESPLATNA PRAVNA POMOĆ U MLADENOVCU

Mobilni tim projekta besplatne pravne pomoć, u saradnji sa povereništvom za izbeglice i migracije u Mladenovcu,  organizovao je 22. februara 2018. godine sastanak sa interno raseljenim licima sa Kosova i Metohije i povratnicima na osnovu sporazuma o readmisiji koji je potrebna pravna pomoć.

Mlađi pravni savetnik Mia Fukuda Sofijanić i pripravnici Sanja Mikić i Adrian Hadži-Bulić razgovarali su sa pet raseljenih lica kojima je potreba pomoć u pribavljanju dokumenata u mestima porekla i jednim raseljenim licem kome je uzurpirana imovina na KiM.

Pored IRL sa Kosova i Metohije, pravnu pomoć je zatražio u pribavljanju ličnih dokumenata zatražio je i jedan povratnik na osnovu sporazuma o readmisiji. Za sve stranke je popunjena aplikacija za pružanje besplatne pravne pomoći i prikupljena je raspoloživa dokumentacija.